Różnorodność form międzynarodowej pracy i jej implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi

Joanna Purgał-Popiela

Streszczenie


Współczesne organizacje coraz częściej muszą sprostać wyzwaniom wynikającym z ich obecności w różnych krajach, łącznie z rozwiązywaniem lokalnych problemów, zapewnieniem sprawnej komunikacji i dyfuzji wiedzy oraz koordynacją rozproszonych działań. W związku z tym korzystają one z rozmaitych form międzynarodowej pracy, począwszy od delegowania menedżerów z siedziby, poprzez krótkie zagraniczne pobyty służbowe, a na wirtualnych zespołach globalnych skończywszy. Cechą wspólną tych rozwiązań organizacyjnych jest konieczność uwzględnienia przez pracownika ponad­narodowego kontekstu i przyjęcia globalnej perspektywy w podejmowanych decyzjach, działaniach, antycypowaniu ich rezultatów i ocenie rzeczywistych skutków. Z uwagi na rosnące znaczenie i aktualność tej problematyki, w artykule podjęto próbę uchwycenia istoty międzynarodowej pracy i identyfikacji jej form, rozpoznania towarzyszących im problemów indywidualnych i organizacyjnych, a także wskazania implikacji dla zarządzania zasobami ludzkimi.

Słowa kluczowe


globalna praca, ekspatriacja, globalne zespoły wirtualne, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

Pełny tekst

PDF

Literatura


Aryee S., Chay Y.W., Chew J. [1996], An Investigation of the Willingness of Managerial Employees to Accept an Expatriate Assignments, „Journal of Organizational Behavior", vol. 17, iss. 3.

Bartlett C., Goshal S. [2003], What Is a Global Manager?, „Harvard Business Review", August.

Baruch Y. [2004], Managing Careers: Theory and Practice, Prentice Hall, Harlow.

Brewster Ch., Harris H., Petrovic J. [2001], Globally Mobile Employees: Managing the Mix, „Journal of Professional HRM", vol. 25.

Cappellen T., Janssens M. [2010a], The Career Reality of Global Managers: an Examination of Career Triggers, „International Journal of Human Resource Manager", vol. 21, nr 11.

Cappellen T., Janssens M. [2010b], Characteristics of International Work: Narratives of the Global Manager, „Thunderbird International Business Review", vol. 52, nr 4.

Dickmann M., Baruch Y. [2011], Global Careers, Routledge, London-New York.

Dowling P.J., Festing M., Engle A. [2008], International Human Resource Management, 5th ed., Thomson Learning, London.

Dowling P.J., Welch D.E. [2004], International Human Resource Management: Managing People in a Multinational Context, Thomson Learning, London.

Earley P.C., Peterson R.S. [2004], The Elusive Cultural Chameleon: Cultural Intelligence as an Approach to Intercultural Training for the Global Manager, „Academy of Management Learning and Education", vol. 3, iss. 1.

Evans P., Pucik V., Björkman I. [2011], The Global Challenge. International Human Resource Management, McGraw-Hill, New York.

Gibbs J.L. [2006], Decoupling and Coupling in Global Teams: Implications for Human Resource Management [w:] Handbook of Research in International Human Resource Management, ed. G.K. Stahl, I. Björkman, Edward Elgar, Cheltenham.

Gibson C.B., Manual J.A. [2003], Building Trust: Effective Multicultural Communication Processes in Virtual Teams [w:] Virtual Teams That Work: Creating Conditions for Virtual Team Effectiveness, ed. C.B. Gibson, S.G. Cohen, Jossey-Bass, San Francisco.

Herod R. [2008], Short-term International Assignments. Implementing Effective Policies, Society for Human Resource Management, Alexandria.

Hinds P., Liu L., Lyon J. [2011], Putting the Global in Global Work, „Academy of Management Annals", vol. 5, nr 1.

Howe-Walsh L., Schyns B. [2010], Self-initiated Expatriation: Implications for HRM, „International Journal of Human Resource Management" vol. 21, nr 2.

Konopaske R., Robie Ch., Ivancevich J.M. [2009], Managerial Willingness to Assume Traveling, Short-term and Long-term Global Assignments, „Management International Review", vol. 49, nr 3.

Mayerhofer H. i in. [2004], Flexpatriate Assignments: a Neglected Issue in Global Staffing, „International Journal of Human Resource Management", vol. 15, nr 8.

Mayrhofer W., Sparrow P., Zimmermann A. [2008], Modern Forms of International Working [w:] International Human Resource Management. A European Perspective, ed. M. Dickmann, Ch. Brewster, P. Sparrow, Routledge, London-New York.

Maznevski M.L., Chudoba K.M. [2000], Bridging Space over Time: Global Team Dynamics and Effectiveness, „Organization Science", vol. 11.

Maznevski M., Davidson S.C., Jonsen K. [2006], Global Virtual Team Dynamics and Effectiveness [w:] Handbook of Research in International Human Resource Management, ed. G.K. Stahl, I. Björkman, Edward Elgar, Cheltenham.

Mead R., Andrews T.G. [2011], Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Meyerson D., Weick K.E., Kramer R.M. [1996], Swift Trust and Temporary Groups [w:] Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, ed. R.M. Kramer, T.R. Tyler, Sage, Thousand Oaks.

Miś A. [2012], Kariera zawodowa ekspatriantów [w:] Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, red. A. Pocztowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Nahapiet J., Goshal S. [1998], Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage, „Academy of Management Review", vol. 23, nr 2.

Peiperl M.A., Jonsen K. [2007], Global Careers [w:] Handbook of Career Studies, ed. H. Gunz, M.A. Peiperl, Sage, Los Angeles.

Pucik V., Saba T. [1998], Selecting and Developing the Global Versus the Expatriate Manager: A Review of the State-of-the-art, „Human Resource Planning," vol. 21, nr 4.

Purgał-Popiela J. [2011], Adjustment of Expatriates and Their Spouses as a Challenge for International Human Resource Management, „ Journal of Intercultural Management", vol. 3(1).

Purgał-Popiela J. [2012], Osobiste i rodzinne aspekty misji zagranicznych [w:] Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, red. A. Pocztowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Shaffer M.A. i in. [2012], Choices, Challenges, and Career Consequences of Global Work Experiences. A Review and Future Agenda, „Journal of Management", vol. 38, nr 4.

Stahl G.K., Cedrin J. [2004], Global Careers in French and German Multinational Corporations, „Journal of Management Development", vol. 23, nr 9.

Starr T.L., Currie G. [2009], ‘Out of Sight but Still in the Picture': Short-term International Assignments and the Influential Role of Family, „International Journal of Human Resource Management", vol. 20, nr 6.

Suutari V. [2002], Global Leader Development: An Emerging Research Agenda, „Career Development International", vol. 7, nr 4.

Suutari V. [2003], Global Managers: Career Orientation, Career Tracks, Life-style Implications and Career Commitment, „Journal of Managerial Psychology", vol. 18, iss. 3.

Suutari V., Brewster Ch. [2003], Repatriation: Empirical Evidence of a Longitudinal Study from Careers and Expectations among Finnish Expatriates, „International Journal of Human Resource Management", vol. 14, nr 7.

Tahvanainen M., Welch D., Worm V. [2005], Implications of Short-term International Assignments, „European Management Journal", vol. 23, nr 6.

Welch D.E., Welch L.S., Worm V. [2007], The International Business Traveller: A Neglected but Strategic Human Resource, „International Journal of Human Resource Management", vol. 18, nr 2.

Welch D.E., Worm V. [2006], International Business Travellers: A Challenge for IHRM [w:] Handbook of Research in International Human Resource Management, ed. G.K. Stahl, I. Björkman, Edward Elgar, Cheltenham.