Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Alicja Kasperowicz-Stępień

Streszczenie


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest kluczową instytucją wdrażającą politykę państwa na rzecz rozwoju rolnictwa i polskiej wsi. Misją Agencji jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich. Celem artykułu jest ukazanie roli Agencji w finansowaniu polskiego rolnictwa z wykorzystaniem instrumentów pomocy krajowej.

Słowa kluczowe


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, polityka państwa w dziedzinie rolnictwa, instrumenty pomocy krajowej, finansowanie polskiej polityki rolnej

Pełny tekst

PDF

Literatura


Jochimsen H., Leiner G. [1978], Zur Beurteilung des einzelbetrieblichen Förderungsprogrammes: wirtschaftliche Entwicklung und Planrealisation geförderter Betriebe, Berichte über Landwirtschaft.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR, Dz.U. nr 22, poz. 121 ze zm.

Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2007 [2008], ARiMR, Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa.

Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2008 [2009], ARiMR, Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa.

Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2009 [2010], ARiMR, Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa.

Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2010 [2011], ARiMR, Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa.

Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2011 [2012], ARiMR, Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa.

Wilkin J. [2013], Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne, http://www.irwirpan.waw.pl, dostęp: 27.09.2013.