The Condition and Direction of the Transport Infrastructure in Poland

Authors

  • Monika Musiał-Malagó Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej

Keywords:

transport infrastructure, financing of the transport infrastructure, road transport, railway network

Abstract

An essential factor in speeding up an economy's development and raising its competitiveness is improving the condition of its transport infrastructure, which should be modernised and expanded to strengthen the social and economic cohesion of the country. The current development level and technical condition of Poland's transport infrastructure is a main barrier to economic growth and modernisation of the country and is hampering the country's integration with the EU in the area of transport policy. The article presents the condition and development prospects for Poland's transport infrastructure in the years 2000-2010 with a particular focus on road, rail and air transport. The article also shows the financial opportunities in developing the country's transport infrastructure that have been created by EU regional policy. The deeper analysis covers the distribution and size of allocations predicted for the transport infrastructure in regional operating programmes for the years 2007-2013.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl.

Burnewicz J. [2010], Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czerwiec.

„Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030", projekt (maj 2010 r.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Koźlak A. [2009], Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 530, Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, t. 1, Szczecin 2009, www.regioportal.pl/vdata/_pliki/opracowania/uslugi_komunalne/regio%5B36801%5D_a.kozlak_walcz_2009_w.9.02.pdf.

Koźlak A. [2012], Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Musiał-Malagó M. [2005], Transport and Infrastructure in Poland: The Current State and Project for the Future, „European Transport", nr 30.

Musiał-Malagó M. [2007], Infrastruktura transportowa w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 746, Kraków.

„Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015" [2011], Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, styczeń.

Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko" [2007], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień.

Program operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej" [2007], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, październik.

„Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych" z lat 2000, 2005, 2011, www.gddkia.

Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K. [2009], Transport - problemy transportu w rozszerzonej UE, PWN, Warszawa.

„Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)" [2011], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec.

„Transport - wyniki działalności" [2003-2010], GUS, Warszawa.

Wstępny program operacyjny „Konkurencyjność transportu" [2005], Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.

Downloads

Published

2015-12-17

Issue

Section

Articles