Gliceryna - produkt uboczny procesu wytwarzania biodiesla

Bronisław Buczek, Piotr Kozera

Streszczenie


W opracowaniu omówiono właściwości fizykochemiczne i sposoby zagospodarowania gliceryny. Przedstawiono ponadto metody przemysłowego przetwórstwa frakcji glicerynowej - pozyskanie, oczyszczanie oraz zatężanie - a także sposób wytwarzania biodiesla, którego produktem ubocznym jest gliceryna. Istotą badań zaprezentowanych w niniejszej pracy była ocena możliwości zatężenia glicerolu poprzez usunięcie pozostałych związków z gliceryny technicznej na adsorbencie węglowym (ARP2) wzbogaconym o tlenowe centra aktywne. Najważniejszą cechą tego podejścia było pominięcie energochłonnego procesu rektyfikacji. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na słuszność koncepcji zatężania glicerolu za pomocą specjalnie dobranych adsorbentów węglowych.

Słowa kluczowe


gliceryna, biodiesel, węgiel aktywny, adsorpcja, oczyszczanie

Pełny tekst

PDF

Literatura


Brzóska F. [2007], Energie odnawialne pochodzenia rolniczego [w:] Konferencja Naukowo-Techniczna: Biopaliwa dźwignią postępu w rolnictwie, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Grodziec Śląski.

Buczek B., Chwiałkowski W. [2006], Zastosowanie węgla aktywnego utlenionego nadtlenkiem wodoru do oczyszczania zużytego oleju smażalniczego [w:] V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa-Białowieża.

Dollimore D., Heal G.R. [1964], An Improved Method for the Calculation of Pore Size Distribution from Adsorption Data, „Journal of Applied Chemistry", vol. 14, nr 3.

Dubinin M.M. [1987], Adsorption Properties and Microporous Structures of Carbonaceous Adsorbent, „Carbon", vol. 25, nr 5.

Jerzykiewicz W. i in. [2007], Zagospodarowanie frakcji glicerynowych instalacji biodiesla, „Przemysł Chemiczny", t. 86, nr 5.

Juliszewski T., Zając T. [2007], Biopaliwo rzepakowe, PWRiL, Poznań.

Karta bezpieczeństwa - gliceryna farmaceutyczna, http://www.rafineria-trzebinia.pl/ (dostęp: 1.06.2012).

Karta bezpieczeństwa - gliceryna techniczna, http://www.rafineria-trzebinia.pl/ (dostęp: 1.06.2012).

Karta charakterystyki gliceryny farmaceutycznej, http://www.rafineria-trzebinia.pl/ (dostęp: 1.06.2012).

Kupczyk A., Drożdż B., Ruciński D. [2008], Kształtowanie uwarunkowań fiskalnych i prawnych w zakresie produkcji biopaliw w Polsce, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 8.

Lotko W., Longwic R. [1999], Nieustalone stany pracy silnika zasilanego paliwem rzepakowym, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.

Lowell S., Shields J.E. [1991], Powder Surface Area and Porosity, Chapman and Hall, London.

Świadectwo jakości gliceryny technicznej Rafineria Trzebinia S.A.: 8101592.

Ziółkowska M. [2008], Opracowanie wymagań technicznych oraz przeprowadzenie badań eksploatacyjnych dla oceny przydatności stosowania paliwa silnikowego zawierającego 100% FAME, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Warszawa.