Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia

Zbigniew Michalik

Streszczenie


W artykule podjęto próbę przedstawienia prezentowanych w literaturze przedmiotu poglądów dotyczących procesów fuzji i przejęć, w których uczestniczą małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawiono motywy zaangażowania przedsiębiorstw sektora MŚP w proces przejęcia, następnie omówiono model wzrostu przez przejęcia oraz czynniki, które mogą przyczynić się do zakończenia transakcji sukcesem.

Słowa kluczowe


fuzje, przejęcia, sektor MŚP, konkurencyjność

Pełny tekst

PDF

Literatura


Ahuja G., Katila R. [2001], Technological Acquisitions and the Innovation Performance of the Acquiring Firms: A Longitudinal Study, „Strategic Management Journal", vol. 22, nr 3.

Andrade G., Mitchell M., Stafford E. [2001], New Evidence and Perspectives on Mergers, „Journal of Economic Perspectives", vol. 15.

Camerlynck J., Ooghe H., De Langhe T. [2005], Pre-Acquisition Profile of Privately Held Companies Involved in Take-Overs: An Empirical Study, „Small Business Economics", vol. 24.

Christensen K.S. [2006], Losing Innovativeness: The Challenge of Being Acquired, „Management Decision", vol. 44, nr 9.

Danzon P.M., Epstein A., Nicholson, S. [2004], Mergers and Acquisitions in the Pharmaceutical and Biotechnology Industries, „Working Paper of National Bureau of Economic Research", nr 10536.

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2004-2006", PARP, Warszawa 2008.

Ernst H., Vitt J. [2000], The Influence of Corporate Acquisitions on the Behaviour of Key Inventors, „R&D Management", vol. 30, nr 2.

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw [1998], red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa.

Goodale M. [2002], The Ins and Outs of Buying a Firm, „Civil Engineering", vol. 72, nr 2.

Hagaman T.C. [1992], Bigger Isn't Better, „Management Accounting", vol. 73, nr 10.

Kapoor R., Lim K. [2007], The Impact of Acquisitions on the Innovation Performance of Inventors at Semiconductor Companies, „Academy of Management Journal", vol. 50, nr 5.

Kay J. [1996], Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.

Krotman M.T. [2005], Growth and Succession in Small to Midsize Accounting Practices, „The CPA Journal", vol. 75, nr 11.

Laamanen T. [1999], Option Nature of Company Acquisitions Motivated by Competence Acquisition, „Small Business Economics", vol. 12, nr 2.

Levy D.T. [1993], Comment on „Small Firms and Merger Mania", „Small Business Economics", vol. 5.

Lu C.C. [2006], Growth Strategies and Merger Patterns among Small and Medium-Sized Enterprises: An Empirical Study, „International Journal of Management", vol. 22, nr 4.

Man A.P., Duysters F. [2005], Collaboration and Innovation: A Review of the Effect of Mergers, Acquisitions and Alliances on Innovation, „Technovation", vol. 25.

Matlay H. [2000], Organisational Learning in Small Learning Organisations: An Empirical Overview, „Education + Training", vol. 42, nr 4/5.

Maybeck V., Bains W. [2006], Small Company Mergers - Good for Whom?, „Nature Biotechnology", vol. 24, nr 11.

Michalik Z. [2004], Wpływ procesów przejęć na konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (rozprawa doktorska niepublikowana).

Noga A., Dominacja a efektywna konkurencja, Fundacja Naukowa Taylora, Warszawa 1993.

Ooghe H., Van Laere E., De Langhe T. [2006], Are Acquisitions Worthwhile? An Empirical Study of the Post-Acquisition Performance of Privately Held Belgian Companies, „Small Business Economics", vol. 27.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006 [2007], PARP, Warszawa.

Salvato C., Lassini U., Wiklund J. [2007], Dynamics of External Growth in SMEs: A Process Model of Acquisition Capabilities Emergence, „Schmalenbach Business Review", vol. 59, July.

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw". Działania 2.1, 2.3, 1.2.1, 1.2.2. Efekty wsparcia przedsiębiorstw i otoczenia biznesu [2008], PARP, Warszawa.

Senge P.M. [1998], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Shen J.C., Reuer J.J. [2005], Adverse Selection in Acquisitions of Small Manufacturing Firms: A Comparison of Private and Public Targets, „Small Business Economics", vol. 24.

Singh H., Montgomery C.A. [1987], Corporate Acquisition Strategies and Economic Performance, „Strategic Management Journal", vol. 8.

Sudarsanam S. [1998], Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa.

Wang H., Han G. [2008], Local Government's „Black Box" in Small and Medium-Sized Private Enterprises' Trans-Ownership M&A Failure, „Journal of Small Business and Enterprise Development", vol. 15, nr 4.

Weinstein S. [1999], Growth Options For Small Practices, „The CPA Journal", vol. 69, nr 9.

World Investment Report 2000: Cross-border Mergers and Acquisitions and Development [2000], UNCTAD, New York, Geneva.