Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia

Autor

  • Zbigniew Michalik Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Słowa kluczowe:

fuzje, przejęcia, sektor MŚP, konkurencyjność

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia prezentowanych w literaturze przedmiotu poglądów dotyczących procesów fuzji i przejęć, w których uczestniczą małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawiono motywy zaangażowania przedsiębiorstw sektora MŚP w proces przejęcia, następnie omówiono model wzrostu przez przejęcia oraz czynniki, które mogą przyczynić się do zakończenia transakcji sukcesem.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Ahuja G., Katila R. [2001], Technological Acquisitions and the Innovation Performance of the Acquiring Firms: A Longitudinal Study, „Strategic Management Journal", vol. 22, nr 3.

Andrade G., Mitchell M., Stafford E. [2001], New Evidence and Perspectives on Mergers, „Journal of Economic Perspectives", vol. 15.

Camerlynck J., Ooghe H., De Langhe T. [2005], Pre-Acquisition Profile of Privately Held Companies Involved in Take-Overs: An Empirical Study, „Small Business Economics", vol. 24.

Christensen K.S. [2006], Losing Innovativeness: The Challenge of Being Acquired, „Management Decision", vol. 44, nr 9.

Danzon P.M., Epstein A., Nicholson, S. [2004], Mergers and Acquisitions in the Pharmaceutical and Biotechnology Industries, „Working Paper of National Bureau of Economic Research", nr 10536.

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2004-2006", PARP, Warszawa 2008.

Ernst H., Vitt J. [2000], The Influence of Corporate Acquisitions on the Behaviour of Key Inventors, „R&D Management", vol. 30, nr 2.

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw [1998], red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa.

Goodale M. [2002], The Ins and Outs of Buying a Firm, „Civil Engineering", vol. 72, nr 2.

Hagaman T.C. [1992], Bigger Isn't Better, „Management Accounting", vol. 73, nr 10.

Kapoor R., Lim K. [2007], The Impact of Acquisitions on the Innovation Performance of Inventors at Semiconductor Companies, „Academy of Management Journal", vol. 50, nr 5.

Kay J. [1996], Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.

Krotman M.T. [2005], Growth and Succession in Small to Midsize Accounting Practices, „The CPA Journal", vol. 75, nr 11.

Laamanen T. [1999], Option Nature of Company Acquisitions Motivated by Competence Acquisition, „Small Business Economics", vol. 12, nr 2.

Levy D.T. [1993], Comment on „Small Firms and Merger Mania", „Small Business Economics", vol. 5.

Lu C.C. [2006], Growth Strategies and Merger Patterns among Small and Medium-Sized Enterprises: An Empirical Study, „International Journal of Management", vol. 22, nr 4.

Man A.P., Duysters F. [2005], Collaboration and Innovation: A Review of the Effect of Mergers, Acquisitions and Alliances on Innovation, „Technovation", vol. 25.

Matlay H. [2000], Organisational Learning in Small Learning Organisations: An Empirical Overview, „Education + Training", vol. 42, nr 4/5.

Maybeck V., Bains W. [2006], Small Company Mergers - Good for Whom?, „Nature Biotechnology", vol. 24, nr 11.

Michalik Z. [2004], Wpływ procesów przejęć na konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (rozprawa doktorska niepublikowana).

Noga A., Dominacja a efektywna konkurencja, Fundacja Naukowa Taylora, Warszawa 1993.

Ooghe H., Van Laere E., De Langhe T. [2006], Are Acquisitions Worthwhile? An Empirical Study of the Post-Acquisition Performance of Privately Held Belgian Companies, „Small Business Economics", vol. 27.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006 [2007], PARP, Warszawa.

Salvato C., Lassini U., Wiklund J. [2007], Dynamics of External Growth in SMEs: A Process Model of Acquisition Capabilities Emergence, „Schmalenbach Business Review", vol. 59, July.

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw". Działania 2.1, 2.3, 1.2.1, 1.2.2. Efekty wsparcia przedsiębiorstw i otoczenia biznesu [2008], PARP, Warszawa.

Senge P.M. [1998], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Shen J.C., Reuer J.J. [2005], Adverse Selection in Acquisitions of Small Manufacturing Firms: A Comparison of Private and Public Targets, „Small Business Economics", vol. 24.

Singh H., Montgomery C.A. [1987], Corporate Acquisition Strategies and Economic Performance, „Strategic Management Journal", vol. 8.

Sudarsanam S. [1998], Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa.

Wang H., Han G. [2008], Local Government's „Black Box" in Small and Medium-Sized Private Enterprises' Trans-Ownership M&A Failure, „Journal of Small Business and Enterprise Development", vol. 15, nr 4.

Weinstein S. [1999], Growth Options For Small Practices, „The CPA Journal", vol. 69, nr 9.

World Investment Report 2000: Cross-border Mergers and Acquisitions and Development [2000], UNCTAD, New York, Geneva.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-21

Numer

Dział

Artykuły