Domestic and External Demand Shocks in Ukraine

Roman Kopych, Iryna Bardyn

Streszczenie


Tytuł artykułu: Wewnętrzne i zewnętrzne wstrząsy popytowe w gospodarce ukraińskiej

Utrzymujący się deficyt budżetowy oraz ekstremalnie wysokie stopy procentowe jako skutek bardzo niskiej inflacji stanowią wyraźną cechę gospodarki ukraińskiej w latach 2010–2013. Wykorzystując metodę autoregresji wektorowej z korektą błędu (VAR/VEC), ustalono, że: a) deficyt budżetowy jest czynnikiem deprecjacji kursu walutowego oraz wzrostu poziomu stopy procentowej, a także mocnego negatywnego oddziaływania na wzrost gospodarczy; b) wzrost stopy procentowej powoduje pogorszenie się bilansu budżetowego oraz znaczący spadek produkcji (oba rezultaty to standardowe makroekonomiczne relacje); c) deprecjacja kursu walutowego powoduje permanentne pogorszenie się bilansu budżetowego oraz przejściowy wzrost stopy procentowej i obniżenie poziomu dochodu. Warto zwrócić uwagę, że presja w kierunku wzrostu stopy procentowej okazała się jedynym statystycznie istotnym skutkiem wzrostu dochodu (PKB). Według wariancji reszt bilans budżetowy wyznacza do 50%, a stopa procentowa do 40% zmian dochodu. Potwierdzono, że wzrost dochodu nie ma wpływu na bilans budżetowy. Ogólnie mówiąc, otrzymane wyniki świadczą na korzyść dyscypliny fiskalnej w gospodarce ukraińskiej jako narzędzia polityki stabilizacyjnej.


Słowa kluczowe


bilans budżetowy, kurs walutowy, stopa procentowa, dochód, Ukraina

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Adao B., De Brito. J. (2006), The Effects of a Government Consumption Shock, Economic Bulletin, Banco de Portugal, Lisboa.

Afonso A. (2010), Expansionary Fiscal Consolidations in Europe: New Evidence, “Applied Economic Letters”, vol. 17, no. 2, http://dx.doi.org/10.1080/13504850701719892.

Alesina A., Ardagna S. (2009), Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending, “NBER Working Paper”, no. 15438, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., http://dx.doi.org/10.3386/w15438.

Bergman B., Hutchison M. (2010), Expansionary Fiscal Contractions: Re-evaluating the Danish Case, “International Economic Journal”, vol. 24, no. 1 (March), http://dx.doi.org/10.1080/10168731003589857.

Blanchard O., Perotti R. (2002), An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output, “Quarterly Journal of Economics”, vol. 117, no. 4, http://dx.doi.org/10.1162/003355302320935043.

Chen Y. (2008), Assessing the Effects of Monetary and Fiscal Shocks: The Polish Experience, “International Research Journal of Finance and Economics”, no. 17.

Dai Q., Philippon T. (2005), Fiscal Policy and the Term Structure of Interest Rate, “NBER Working Paper”, no. 11574, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., http://dx.doi.org/10.3386/w11574.

Enache C. (2009), Fiscal Policy and Economic Growth in Romania, “Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica”, vol. 11, no. 1.

Fischer S. (1993), The Role of Macroeconomic Factors in Growth, “Journal of Monetary Economics”, vol. 32, no. 3, http://dx.doi.org/10.1016/0304-3932(93)90027-d.

Gemmell N., Kneller R., Sanz I. (2007), Fiscal Policy Impacts on Growth in the OECD: Are They Long-Run? University of Nottingham, Nottingham.

Giavazzi F., Jappelli T., Pagano M. (2000), Searching for Non-linear Effects of Fiscal Policy: Evidence from Industrial and Developing Countries, “European Economic Review”, vol. 44, no. 7, http://dx.doi.org/10.1016/s0014-2921(00)00038-6.

Giavazzi F., Pagano M. (1990), Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries, “NBER Macroeconomics Annual”, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., http://dx.doi.org/10.2307/3585133.

Hsing Y. (2006), Macroeconomic Policies and Output Fluctuations in Slovakia: Application of the Taylor Rule, “RISEC”, vol. 53, no. 2.

Kandil M. (2009), Public Spending and the Macroeconomy: Evidence from Developing and Developed Countries, “International Journal of Business and Economics”, vol. 8, no. 2.

Lendvai J. (2007), The Impact of Fiscal Policy in Hungary, “ECFIN Country Focus”, vol. IV, no. 11.

Perotti R. (2002), Estimating the Effects of Fiscal Policy in OECD Countries, “ECB Working Paper”, no. 168, European Central Bank, Frankfurt.

Reznykova О. О. (2004), Perspektyvy hlobal᾽noho rozvytku u 2014 rotsi: wysnovky dlya Ukrayiny, “Stratehichni priorytety”, no. 1(31).

Romer C., Berstein J. (2009), The Job Impact of the American Recovery and Investment Plan, “The American Economic Review: Papers and Proceedings”, vol. 99, no. 2 (May).

Romero-Avila D., Strauch R. (2008), Public Finances and Long-term Growth in Europe: Evidence from a Panel Data Analysis, “European Journal of Political Economy”, vol. 24, no. 1, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2007.06.008.

Rukelj D. (2009), Modelling Fiscal and Monetary Policy Interactions in Croatia Using Structural Vector Error Correction Model, “Privredna kretanja i ekonomska politika”, no. 121.

Rzońca A., Ciżowicz P. (2005), Non-Keynesian Effects of Fiscal Contraction in New Member States, “ECB Working Paper”, no. 519, European Central Bank, Frankfurt.

Segura-Ubiergo A., Simone A., Gupta S. (2006), New Evidence on Fiscal Adjustment and Growth in Transition Economies, “IMF Working Papers”, no. 06/244, International Monetary Fund, Washington, http://dx.doi.org/10.5089/9781451865042.001.

Shevchuk V., Kopych R. (2010), Capital Mobility and the Budget Deficit Macroeconomic Effects in The Central and East European Countries (in:) Quantitative Methods in Socio-Economic Analysis, ed. by E. Sodomova, 16th Slovak–Polish–Ukrainian Scientific Seminar, University of Economics, Bratislava.

Vozna L. Yu, Zhalilo Ya. А. (2004), Biznes-tsykl yak fenomen ukrayinʼskyi ekonomiky: peredumovy formuvanya ta vysnovky dya politykiv, “Stratehichni priorytety”, no. 2(31).

Wojciechowska-Toruńska I. (2009), Związek wzrostu gospodarczego i deficytu sektora finansów publicznych (in:) Gospodarka w warunkach kryzysu, ed. by S. Antkowicz, M. Pronobis, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0943.0705