Behawioralne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw

Autor

  • Adrian Solek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Mikroekonomii

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0953.0501

Słowa kluczowe:

racjonalność, behawioralna teoria przedsiębiorstwa, teoria ekonomii, cele przedsiębiorstwa

Abstrakt

Podejście behawioralne, w odróżnieniu od neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa, zakłada brak pełnej racjonalności przedsiębiorcy, z którego wynika konieczność zachowań satysfakcjonujących, a nie optymalizujących funkcję celu. Przedsiębiorstwo w takim ujęciu jest traktowane jako koalicja różnych grup interesariuszy, prowadzących ze sobą negocjacje, w wyniku których dochodzi do wytyczenia celów, a następnie ich realizacji i ewentualnej korekty. W artykule porównano podejście behawioralne do neoklasycznego, przedstawiono jego słabe punkty (m.in. brak horyzontu długookresowego, niefalsyfikowalność, empirycyzm), wskazano też jego wartość dodaną (np. zwrócono uwagę na formowanie celów i rolę luzu organizacyjnego) i wkład w rozwój teorii neoklasycznej oraz nowych koncepcji ekonomicznych, takich jak teoria agencji czy teoria kontraktów.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Barnard C.I. [1938], The Functions of the Executive, Harvard University Press, Cambridge.

Baumol W.J. [1959], Business Behavior, Value and Growth, Macmillan, New York.

Camerer C. [2006], Behavioral Economics [w:] Advances in Economics and Econometrics: vol. 1: Theory and Applications, Ninth World Congress (Econometric Society Monographs), eds. R. Blundell, W.K. Newey, T. Persson, Cambridge University Press, Cambridge–São Paulo.

Camerer C., Loewenstein G. [2003], Behavioral Economics: Past, Present, Future [w:] Advances in Behavioral Economics, mimeo, Carnegie Mellon University.

Cohen K.J., Cyert R.M. [1965], Theory of the Firm, Prentice-Hall, New Jersey.

Cyert R.M., March J.G. [1963], A Behavioral Theory of the Firm, Wiley-Blackwell, New York.

Gruszecki T. [2002], Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Hart O.D. [1988], Incomplete Contracts and the Theory of the Firm, „Journal of Law, Economics and Organization”, vol. 4.

Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, vol. 3(4).

Koutsoyiannis A. [1979], Modern Microeconomics, MacMillan Press, London.

Mahoney J.T. [2005], Economic Foundations of Strategy, Sage Publications, London.

March J.G., Simon H.A. [1958], Organizations, John Wiley & Sons, New York.

Marris R. [1963], A Model of the „Managerial” Enterprise, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 77(2), https://doi.org/10.2307/1884399.

Marris R. [1964], Theory of „Managerial” Capitalism, Macmillan, London.

Noga A. [2009], Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Simon H.A. [1955], A Behavioural Model of Rational Choice, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 69(1), https://doi.org/10.2307/1884852.

Simon H.A. [1947], Administrative Behavior, Macmillan, New York.

Williamson O.E. [1979], Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, „Journal of Law and Economics”, vol. 22(2).

Pobrania

Opublikowane

2016-11-26

Numer

Dział

Artykuły