A Longitudinal Survey of Enterprise Business Models

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0954.0606

Keywords:

longitudinal survey, business model, paradigm, strategic management

Abstract

The business model has become an ontological being heavily explored in theory and frequently used in the practice of management. Multifaceted understanding is a challenge for today’s researchers. It is therefore important to determine how to explore the business model and which methods should be used. I believe longitudinal studies are a key method. The article describes and interprets these studies as an optimal research method for studying company business models.

References

Afuah A., Tucci C. [2003] Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Applegate L.M. [2000], E-business Models: Making Sense of the Internet Business Landscape [w:] Information Technology and the New Enterprise: Future Models for Managers, eds L.M. Applegate, G.W. Dickson, G. DeSanctis, Prentice Hall, Upper Saddle River.

Boons F., Lüdeke-Freund F. [2013], Business Models for Sustainable Innovation: State-of-the-art and Steps towards a Research Agenda, „Journal of Cleaner Production”, vol. 45, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.007.

Bossidy L., Charan R. [2010], Szósty zmysł w zarządzaniu firmą. Tworzenie wykonalnych planów i modeli biznesowych, MT Biznes, Warszawa.

Copeland T., Weston J.F. [1988], Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley, Reading.

Cyfert S., Krzakiewicz K. [2011], Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy [w:] Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.

Czakon W. [2006], Łabędzie Poppera – case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 9.

Czakon W. [2012], Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

De Witt B., Meyer R. [2007], Synteza strategii. Tworzenie strategii konkurencyjnej przez tworzenie paradoksów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Demil B., Lecocq X. [2010], Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency, „Long Range Planning”, 43(2–3), https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.02.004.

Deodhar S.J., Saxena K., Gupta R.K., Ruohonen M. [2012], Strategies for Software-based Hybrid Business Models, „Journal of Strategic Information Systems” 21(4), https://doi.org/10.1016/j.jsis.2012.06.001.

Dubin R. [1983], Theory Building in Applied Areas [w:] Handbook of Industrial and Organizational Psychology, ed. M.D. Dunnette, Wiley, New York.

Frątczak E. [2014], Analiza danych wzdłużnych – wybrane zagadnienia, „Statystyka – zastosowania biznesowe i społeczne”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa.

Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. [2008], Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Hoque F. [2002], The Alignment Effect: How to Get Real Business Value out of Technology, Financial Times/Prentice Hall.

Jabłoński A. [2008], Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.

Jabłoński A. [2013], Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa.

Jabłoński A. [2014a], Model biznesu i strategia w osiąganiu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw – ujęcie wielowymiarowe [w:] Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, red. M. Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.

Jabłoński A. [2014b], Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2.

Jabłoński A. [2014c], Paradygmat systemowy, sieciowy i prowartościowy a konstruowanie modeli zrównoważonego biznesu przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10.

Jabłoński A. [2014d], Paradygmaty w modelach zrównoważonego biznesu a kreowanie wartości przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 6.

Jabłoński A. [2014e], Sustainable Capital Market and the Attributes of Business Models in the Crisis, „Przegląd Organizacji”, nr 1.

Jabłoński A. [2014f], Wieloparadygmatyczność w zarządzaniu a trwałość modelu biznesu przedsiębiorstwa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 139, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Jabłoński A. [2015a], Economization of Networking Business Models of the Enterprises – Management of Network Organizations – Theoretical Problems and Dilemmas in Practice, eds W. Sroka, Š. Hittmár, Springer.

Jabłoński A. [2015b], Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym, Difin, Warszawa.

Jabłoński A. [2015c], Spójność hybrydy strategicznej w środowisku sieciowym, Difin, Warszawa.

Jabłoński A., Jabłoński M. [2013a], Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4.

Jabłoński A., Jabłoński M. [2013b], Modele biznesu w cyklu życia przedsiębiorstwa – wyzwania strategiczne, „Przegląd Organizacji”, nr 9.

Jabłoński A., Jabłoński M. [2013c], Projektowanie sieciowych modeli biznesu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 12.

Jabłoński A., Jabłoński M. [2014a], Atrybuty modeli biznesu a cykl życia przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4.

Jabłoński A., Jabłoński M. [2014b], System zarządzania a atrybuty modeli biznesu, „Problemy Jakości”, nr 4.

Jaki A. [2011], Orientacja na wartość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji”, nr 9.

Jaki A. [2014], Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania, „Przegląd Organizacji”, nr 2.

Janson C. [1981], Some Problems of Longitudinal Research in the Social Sciences [w:]Longitudinal Research: Methods and Uses in Behavioral Science, eds F. Schulsinger, S. Mednick, J. Knop, Martinus Nijhoff Publishing, Boston.

Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. [2011], Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Kuc B.R. [2012], Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Wydawnictwo PTM, Warszawa.

Kuciński K. [2010], Problemy badawcze w naukach ekonomicznych [w:] Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa.

Lisiński M. [2010], Model formułowania współczesnej koncepcji zarządzania [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, G. Nogalski, Wolters Kluwer, Warszawa.

Merton R.K. [1968], Social Theory and Social Structure, Free Press, New York.

Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania [2010], red. K. Kuciński, Difin, Warszawa.

Neely A., Delbridge R. [2007], Effective Business Models: What Do They Mean for Whitehall, www.nationalschool.gov.uk/sunningdaleiinstitute.

Niemczyk J. [2010], Modele biznesowe [w:] Zarządzanie. Kanony i trendy, red. M. Morawski, J. Niemczyk, K. Perechuda, E. Stańczyk-Hugiet, C.H. Beck, Warszawa.

Nogalski B. [2009], Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, Referat wygłoszony na posiedzeniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Warszawa.

Obłój K. [2010], Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa.

Osterwalder A., Pigneur Y. [2002], An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business, 15th Blend Electronic Commerce Conference e-Reality: Constructing the e-Economy, Slovenia, 17–19 June 2002.

Perechuda K. [2013], Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Płoszaj A. [2013], Sieci instytucji otoczenia biznesu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Popper K. [1977], Logika odkrycia naukowego, wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Popper K. [2002], Logika odkrycia naukowego, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rappa M. [2002], Managing the Digital Enterprise: Business Models on the Web, http://digitalenterprise.org/models/models.html.

Rokita J. [2011], Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Sandberg K.D., [2002] Is It Time to Trade in Your Business Model?, „Harvard University Update”, January.

Seddon P.B., Lewis G.P., Freeman P., Shanks G. [2004], The Case for Viewing Business Models as Abstractions of Strategy, „Communications of the Association for Information Systems”, vol. 13.

Slyvotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. [2000], Strefa zysku, PWE, Warszawa.

Stańczyk‑Hugiet E. [2014], Badania longitudinalne w zarządzaniu, czyli jak dostrzec prawidłowości w dynamice, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.

Stubbs W., Cocklin C. [2008], Conceptualizing a ‘Sustainability Business Model’, „Organization & Environment”, vol. 21, nr 2, https://doi.org/10.1177/1086026608318042.

Sułkowski Ł. [2012], Epistemologia i metodologia zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Timmers P. [1999], Electronic Commerce: Strategies and Models from business-to-business trading, Wiley & Sons, Chichester.

Venkatesh A., Vitalari N.P. [1991], Longitudinal Surveys in Information Systems Research: An Examination of Issues, Methods, and Applications [w:] The Information Systems Challenge: Survey Research Methods, Harvard University Press.

Voelpel S., Leibold M., Tekie E., von Krogh G. [2005], Escaping the Red Queen Effect in Competitive Strategy: Sense-testing Business Models, ,,European Management Journal”, vol. 23, nr 1, https://doi.org/10.1016/j.emj.2004.12.008.

Weick K.E. [1979], The Social Psychology of Organising, Addison-Wesley, Reading.

Zott C., Amit R., Massa L. [2010], The Business Model: Theoretical Roots, Recent Developments, and Future Research, WP-862, IESE, http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0862-E.pdf.

Downloads

Published

2016-12-16

Issue

Section

Articles

How to Cite

Jabłoński, A. (2016). A Longitudinal Survey of Enterprise Business Models. Krakow Review of Economics and Management Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego W Krakowie, 6(954), 95-110. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0954.0606