Etyka międzynarodowa a odpowiedzialność za ochronę

Autor

  • Danuta Kabat-Rudnicka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0206

Słowa kluczowe:

etyka, odpowiedzialność, realizm, liberalizm, neomarksizm, szkoła angielska

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie nowej, kształtującej się od początku XXI w. instytucji prawa międzynarodowego, jaką stanowi odpowiedzialność za ochronę (responsibility to protect). Instytucja odpowiedzialności za ochronę interpretowana jest w świetle teorii stosunków międzynarodowych oraz etyki międzynarodowej. W artykule zastosowano analityczno-deskryptywną metodę badawczą. Stosunkowo nowa instytucja odpowiedzialności za ochronę zyskała ze względu na swoje znaczenie powszechną akceptację społeczności międzynarodowej, aczkolwiek spotkała się też z krytyką jako zbyt trudna do zastosowania. Zasługuje jednak na uwagę jako najbardziej radykalny program legitymizujący działania podejmowane pod auspicjami Narodów Zjednoczonych mające na celu ochronę ludności cywilnej w sytuacjach zagrożenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

World Summit Outcome [2005], Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2005, United Nations, General Assembly, A/RES/60/1.

Baaz M. [2013], Beyond Order versus Justice: Middle-Ground Ethics and the Responsibility to Protect [w:] Ethical Reasoning in International Affairs. Arguments from the Middle Ground, ed. C. Navari, Palgrave Macmillan, New York.

Cairns E. [2014], R2P and Humanitarian Action, „Global Responsibility to Protect”, vol. 6, nr 2, https://doi.org/10.1163/1875984X-00602004.

Constitutive Act of the African Union [2000], http://www.au.int/en/about/constitutive_act (data dostępu: 30.11.2016).

Doyle M.W. [2011], International Ethics and the Responsibility to Protect, „International Studies Review”, vol. 13, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1468-2486.2010.00999.x.

Doyle M.W. [2016], The Politics of Global Humanitarianism: The Responsibility to Protect before and after Libya, „International Politics”, vol. 53, nr 1, https://doi.org/10.1057/ip.2015.35.

Frost M. [2013], Middle-Ground Ethics and Human Rights in International Relations [w:] Ethical Reasoning in International Affairs. Arguments from the Middle Ground, ed. C. Navari, Palgrave Macmillan, New York.

Gözen Ercan P. [2016], Debating the Future of the ‘Responsibility to Protect’: The Evolution of a Moral Norm, Palgrave Macmillan, London.

Grzebyk P. [2015], Miejsce interwencji zbrojnej w koncepcji „odpowiedzialność za ochronę” (R2P), „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3.

Halpern M. [1964], The Morality and Politics of Intervention [w:] International Aspects of Civil Strife, ed. J.N. Rosenau, Princeton University Press, Princeton.

Hehir A. [2013], The Responsibility to Protect as the Apotheosis of Liberal Teleology [w:] Libya, the Responsibility to Protect and the Future of Humanitarian Intervention, eds A. Hehir, R. Murray, Palgrave Macmillan, New York.

Heinze E.A., Steele B.J. [2013], The (D)evolution of a Norm: R2P, the Bosnia Generation and Humanitarian Intervention in Libya [w:] Libya, the Responsibility to Protect and the Future of Humanitarian Intervention, eds A. Hehir, R. Murray, Palgrave Macmillan, New York.

Holmes J. [2014], Responsibility to Protect. A Humanitarian Overview, „Global Responsibility to Protect”, vol. 6, nr 2, https://doi.org/10.1163/1875984x-00602003.

Hutchings K. [2001], International Politics and Ethical Life [w:] Ethics and International Relations, eds H. Seckinelgin, H. Shinoda, Palgrave Macmillan, New York.

Implementing the Responsibility to Protect [2009], Report of the Secretary-General, United Nations, General Assembly, A/63/677, 12 January.

Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych [1945], Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90.

Knight W.A. [2011], The Development of the Responsibility to Protect – From Evolving Norm to Practice, „Global Responsibility to Protect”, vol. 3, nr 1, https://doi.org/10.1163/187598411x549468.

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa [1948], Nowy Jork, 9 grudnia, Dz.U. 1952 nr 9 poz. 9 i nr 31 poz. 213.

Kuźniar R. [2015], Karski, Lemkin i odpowiedzialność za ochronę [w:] Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę, eds E. Smolar, B.M.J. Szewczyk, Semper, Warszawa.

Letter dated 9 November 2011 from the Permanent Representative of Brazil to the United Nations addressed to the Secretary-General, General Assembly, Security Council, United Nations, A/66/551–S/2011/701.

Leveringhaus A. [2014], Liberal Interventionism, Humanitarian Ethics, and the Responsibility to Protect, „Global Responsibility to Protect”, vol. 6, nr 2, https://doi.org/10.1163/1875984x-00602005.

Max Planck Encyclopedia of Public International Law [2010], ed. R. Wolfrum, www.mpepil.com (data dostępu: 30.11.2016).

Mill J.S. [1859], A Few Words on Non-intervention, http://oll.libertyfund.org/titles/mill-the-collected-works-of-john-stuart-mill-volume-xxi-essays-on-equality-law-and-education#lf0223-21_head_040 (data dostępu: 30.11.2016).

A More Secure World: Our Shared Responsibility [2004], Report of the Secretary-General’s High-level Panel on Threats, Challenges and Change, United Nations, General Assembly, A/59/565 29, 29 November.

Newman E. [2013], R2P: Implications for World Order, „Global Responsibility to Protect”, vol. 5, nr 3, https://doi.org/10.1163/1875984x-00503002.

Österdahl I. [2013], The Responsibility to Protect and the Responsibility While Protecting: Why Did Brazil Write a Letter to the UN?, „Nordic Journal of International Law”, vol. 82, nr 4, https://doi.org/10.1163/15718107-08204001.

Quinton-Brown P. [2013], Mapping Dissent: The Responsibility to Protect and Its State Critics, „Global Responsibility to Protect”, vol. 5, nr 3, https://doi.org/10.1163/1875984x-00503003.

Reinold T. [2013], Africa’s Emerging Regional Security Culture and the Intervention in Libya [w:] Libya, the Responsibility to Protect and the Future of Humanitarian Intervention, eds A. Hehir, R. Murray, Palgrave Macmillan, New York.

Resolution 1674 [2006], United Nations, Security Council, S/RES/1674.

Resolution 1973 [2011], United Nations, Security Council, S/RES/1973.

Resolution 1991 [2011], United Nations, Security Council, S/RES/1991.

Resolution 2286 [2016], United Nations, Security Council, S/RES/2286.

The Responsibility to Protect [2001], Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, International Development Research Centre, Ottawa.

The Responsibility to Protect and the Third Pillar. Legitimacy and Operationalization [2015], eds D. Fiott, J. Koops, Palgrave Macmillan, New York.

Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response [2012], Report of the Secretary-General, United Nations, General Assembly, Security Council, A/66/874–S/2012/578, 25 July.

Rose S.J. [2014], Moving Forward with the Responsibility to Protect: Using Political Inertia to Protect Civilians, „Boston College International and Comparative Law Review”, vol. 37, nr 1.

Smith M.J. [1989], Ethics and Intervention, „Ethics and International Affairs”, vol. 3, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.1989.tb00209.x.

Statement by the President of the Security Council [2013], United Nations, Security Council, S/PRST/2013/2, 12 February.

Symonides J. [2006], Przyjęcie zasady „odpowiedzialności za ochronę” w procesie reformowania Narodów Zjednoczonych [w:] Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, red. J. Menkes, Elipsa, Warszawa.

Tukidydes [2003], Wojna peloponeska, Czytelnik, Warszawa.

VanLandingham R.E. [2012], Politics or Law? The Dual Nature of the Responsibility to Protect, „Denver Journal International Law and Policy”, vol. 41, nr 1.

Warner D. [2013], Are We Linguistically Left-Handed? In Search of Responsible, Ethical Subjects [w:] Ethical Reasoning in international Affairs. Arguments from the Middle Ground, ed. C. Navari, Palgrave Macmillan, New York.

Zajadło J. [2005], Słuszna przyczyna jako przesłanka legitymizacyjna interwencji humanitarnej: studium z filozofii prawa międzynarodowego, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, nr 1/2.

Zajadło J. [2009], Koncepcja odpowiedzialności za ochronę (Responsibility to Protect) – nowa filozofia prawa międzynarodowego? [w:] Świat współczesny wobec użycia siły. Dylematy prawa i polityki, red. J. Kranz, EuroPrawo, Warszawa.

Zajadło-Węglarz P. [2015], Odpowiedzialność państwa w koncepcji R2P [w:] Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, red. J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2017-07-27

Numer

Dział

Artykuły