The Impact of an Individual’s Narcissistic Traits on Employability

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15678/KREM.2024.1004.0204

Keywords:

narcissism, narcissistic traits, employability, initial employability, internal employability, external employability

Abstract

Objective: The objective of this paper is to identify narcissistic traits that may have an impact on an individual’s employability and to determine the nature of the influence of these traits on employability.

Research Design & Methods: During the first stage, based on a critical literature review, narcissistic traits were identified and a 20-item catalogue of traits affecting an individual’s employability was created. During the second, a diagnostic survey was conducted to determine whether the narcissistic traits in the catalogue have an impact on employability, what is the direction of influence of individual narcissistic traits on employability, and whether the nature of the influence of these traits on employability varies by type. The research sample was purposive and random. 198 respondents participated in the survey.

Findings: The obtained results confirmed that the proposed trait catalogue for studying the impact of narcissistic traits on employability can be considered as reliable. 13 narcissistic traits were found to weaken initial and internal employability, while 8 traits were found to weaken external employability. The trait that most significantly weakens employability is displaying a demanding attitude, while the most strengthening trait is a strong belief in the possibility of professional success. Assessments concerning the impact of narcissistic traits on initial and internal employability were similar. There were differences between assessing the nature of the impact on initial and internal employability and on external employability.

Implications / Recommendations: The studies confirmed that most narcissistic traits weaken employability, while some strengthen it. It was also found that the nature of the impact of narcissistic traits may vary by type of employability.

Contribution: The study showed how individual narcissistic traits affect employability. Also indicating the differences in assessing narcissistic traits in the context of initial, internal, and external employability. These findings may be useful in shaping individual employability.

References

American Psychiatric Association. (2018). Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5® (P. Gałecki, M. Pilecki, J. Rymaszewska, A. Szulc, S. Sidorowicz, J. Wciórka, Eds). Edra Urban & Partner.

Andreassen, C. S., Pallesen, S., & Griffiths, M. D. (2017). The Relationship between Addictive Use of Social Media, Narcissism, and Self-esteem: Findings from a Large National Survey. Addictive Behaviors, 64, 287–293. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.03.006

Blokker, R., Akkermans, J., Tims, M., Jansen, P., & Khapova S. N. (2019). Building a Sustainable Start. The Role of Career Competencies, Career Success, and Career Shocks in Young Professionals’ Employability. Journal of Vocational Behavior, 112, 172–184. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.02.013

Campbell, W. K., Hoffman, B. J., Campbell, S. M., & Marchisio, G. (2011). Narcissism in Organizational Contexts. Human Resource Management Review, 21(4), 268–284. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2010.10.007

Casale, S., & Banchi, V. (2020). Narcissism and Problematic Social Media Use: A Systematic Literature Review. Addictive Behaviors Reports, 11, 100252. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2020.100252

De Vos, A., Jacobs, S., & Verbruggen, M. (2021). Career Transitions and Employability. Journal of Vocational Behavior, 126, 103475. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103475

Dinh, N. T., Dinh Hai, L., & Pham, H. H. (2023). A Bibliometric Review of Research on Employability: Dataset from Scopus between 1972 and 2019. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 13(1), 1–21. https://doi.org/10.1108/HESWBL-02-2022-0031

Dutta, G., Kumar, R., Sindhwani, R., & Singh, R. K. (2020). Digital Transformation Priorities of India’s Discrete Manufacturing SMEs – a Conceptual Study in Perspective of Industry 4.0. Competitiveness Review, 30(3), 289–314. https://doi.org/10.1108/CR-03-2019-0031

Erikson, T. (2021). Otoczeni przez narcyzów. Jak obchodzić się z tymi, którzy nie widzą świata poza sobą. Wielka Litera.

Fatfouta, R. (2019). Facets of Narcissism and Leadership: A Tale of Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Human Resource Management Review, 29(4), 100669. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.10.002

Forrier, A., Verbruggen, M., & De Cuyper, N. (2015). Integrating Different Notions of Employability in a Dynamic Chain: The Relationship between Job Transitions, Movement Capital and Perceived Employability. Journal of Vocational Behavior, 89, 56–64. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.04.007

Groot, W., & De Brink, H. M. V. (2000). Education, Training and Employability. Applied Economics, 32(5), 573–581. https://doi.org/10.1080/000368400322471

Hall, J. L. (2021). W cieniu narcyza. Jak rozpoznać toksyczną relację i uwolnić się z niej. Wydawnictwo Kobiece.

Hetty van Emmerik, I., Schreurs, B., de Cuyper, N., Jawahar, I. M., & Peeters, M. C. W. (2012). The Route to Employability: Examining Resources and the Mediating Role of Motivation. Career Development International, 17(2), 104–119. https://doi.org/10.1108/13620431211225304

Hofaidhllaoui, M. (2013). Employability: Individual Initiative or Company Decision. Recherches en Sciences de Gestion, 99(6), 23–42. https://doi.org/10.3917/resg.099.0023

Hyla, M. (2021). Fotografia osobowości. Wizerunek osób o cechach ciemnej triady osobowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jeruszka, U. (2017). Zatrudnialność osób młodych i starszych. Przekonania i działania pracodawców. Szkoła – Zawód – Praca, 14.

Jeruszka, U. (2019). Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy. Difin.

Juchnowicz, M., & Sienkiewicz, Ł. (2006). Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji. Difin.

Karczewska, M. (2022). Przejawy narcyzmu w profilach na portalu LinkedIn. In: A. Lipka, M. Karczewska (Eds), Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym (pp. 138–154). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Konkluzje Rady UE z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zatrudnialności absolwentów szkół i uczelni (2012/C 169/04) [EU Council conclusions of 11 May 2012 on employability of school and university graduates]. Retrieved from: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2012-169-11,68221213.html (accessed: 14.03.2023).

Kowalewski, K., & Moczydłowska, J. M. (2020). Patologie i dysfunkcje w organizacji. Difin.

KRAZ. (2023). Retrieved from: https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka (accessed: 15.01.2023).

Kusak, L. (2018). Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 6(978), 123–136. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0607

KZiS. (2023). Retrieved from: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis2023/6,0.html (accessed: 15.01.2023).

Lasch, C. (2019). Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań. Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Le Blanc, P. M., Van der Heijden, B. I. J. M., & Van Vuuren, T. (2017). “I WILL SURVIVE” A Construct Validation Study on the Measurement of Sustainable Employability Using Different Age Conceptualizations. Frontiers in Psychology, 8, 1690. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01690

Lipka, A., Król, M., Karczewska, M., Waszczak, S., Winnicka-Wejs, A., Słaboń, E., & Plaszczymąka, P. (2022). Przynależność pokoleniowa a narcyzm i jego percepcja. In: A. Lipka, M. Karczewska (Eds), Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym (pp. 108–136). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Mahajan, R., Gupta, P., & Misra, R. (2022). Employability Skills Framework: A Tripartite Approach. Education + Training, 64(3), 360–379. https://doi.org/10.1108/ET-12-2020-0367

Moczydłowska, J. (2008). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Difin.

Muster, R. (2020). Pokolenie „Z” na współczesnym rynku pracy w opiniach pracodawców. Humanizacja Pracy, 1, 131–146.

Nimmi, P. M., Zakkariya, K. A., & Anju, V. P. (2023). Enhancing Employee Wellbeing – an Employability Perspective. Benchmarking: An International Journal, 30(1), 102–120. https://doi.org/10.1108/BIJ-03-2021-0116

Nowak, P. (2011). Oblicza narcyzmu. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

Parzoń, A. (2019). Autoprezentacja zawodowa internautów w portalu społecznościowym LinkedIn.com. e-mentor, 4(81), 71–78. https://doi.org/10.15219/em81.1436

Pasierbek, E. (2016). Kompetencje absolwentów szkół zawodowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 292, 133–143.

Peeters, E., Nelissen, J., De Cuyper, N., Forrier, A., Verbruggen, M., & De Witte, H. (2019). Employability Capital: A Conceptual Framework Tested through Expert Analysis. Journal of Career Development, 46(2), 79–93. https://doi.org/10.1177/0894845317731865

PSZ. (2023). Retrieved from: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu (accessed: 15.01.2023).

Rakowska, A. (2021). Kompetencje przyszłości i zatrudnialność w dobie cyfryzacji. In: A. Pocztowski, A. Rakowska, A. Sitko-Lutek (Eds), Zarządzanie zasobami ludzkimi – ewolucja i współczesność. Wolters Kluwer.

Ramaci, T., Faraci, P., Santisi, G., & Valenti, G. D. (2021). Employability and Job Insecurity: The Role of Personal Resources on Work-related Stress. Europe’s Journal of Psychology, 17(2), 28–42. https://doi.org/10.5964/ejop.1904

Ramaci, T., Pellerone, M., Ledda, C., & Rapisarda, V. (2017). Health Promotion, Psychological Distress, and Disease Prevention in the Workplace. A Cross-sectional Study of Italian Adults. Risk Management and Healthcare Policy, 10, 167–175. https://doi.org/10.2147/RMHP.S139756

Römgens, I., Scoupe, R., & Beausaert, S. (2020). Unraveling the Concept of Employability, Bringing Together Research on Employability in Higher Education and the Workplace. Studies in Higher Education, 45(12), 2588–2603. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1623770

Rosenthal, S. A., & Pittinsky, T. L. (2006). Narcissistic Leadership. The Leadership Quarterly, 17(6), 617–633. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.005

Sagan, A. (2003). Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności. Statsoft Polska.

Sanecka, E. (2015). Narcystyczne przywództwo w organizacjach: analiza ujęć teoretycznych i empirycznych. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 16(1).

Sanecka, E. (2020). Ciemna triada osobowości w środowisku pracy. Perspektywa interakcyjna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Sidor-Rządkowska, M. (2016). Personal branding – wyzwanie dla zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 40(2), 13–27. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4605

Szpunar, M. (2016). Kultura cyfrowego narcyzmu. Wydawnictwa AGH.

Teng, W., Ma, C., Pahlevansharif, S., & Turner, J. J. (2019). Graduate Readiness for the Employment Market of the 4th Industrial Revolution: The Development of Soft Employability Skills. Education + Training, 61(5), 590–604. https://doi.org/10.1108/ET-07-2018-0154

Zainuddin, S. Z. B., Pillai, S., Dumanig, F. P., & Phillip, A. (2019). English Language and Graduate Employability. Education + Training, 61(1), 79–93. https://doi.org/10.1108/ET-06-2017-0089

Zhou, L., Li, J., Liu, Y., Tian, F., Zhang, X., & Qin, W. (2019). Exploring the Relationship between Leader Narcissism and Team Creativity: Evidence from R&D Teams in Chinese High-technology Enterprises. Leadership & Organization Development Journal, 40(8), 916–931. https://doi.org/10.1108/LODJ-03-2019-0099

Downloads

Published

2024-07-01

Issue

Section

Articles

How to Cite

Król, M., & Karczewska, M. (2024). The Impact of an Individual’s Narcissistic Traits on Employability. Krakow Review of Economics and Management Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego W Krakowie, 2(1004), 63-80. https://doi.org/10.15678/KREM.2024.1004.0204