Gen Y in Uncertain Times of Remote Working: From the Employees’ Perspective

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15678/KREM.2024.1004.0205

Keywords:

Generation Y, employer, remote work, pandemic

Abstract

Objective: The purpose of this article is to identify the experiences of Generation Y employees of remote work and to identify the key factors that, in their opinion, develop or limit its effectiveness and efficiency.

Research Design & Methods: The authors carried out a questionnaire (CAWI) which was filled in by 304 respondents from Generation Y who worked remotely during COVID-19. Descriptive statistics measurements were used in the analysis. The original questionnaire was based on two measurement scales: ordinal on the Likert scale and nominal (binary and categorical). Then, the two-way data analysis method was used. Due to the nominal nature of the variables, frequency and percentage statistics were used in the statistical evaluation. For variables on the Likert scale, measures of descriptive statistics were used. In addition, hierarchical clustering analysis was used as part of the conducted research. Quantitative research was supplemented by unstructured interviews, conducted with eight HR Business Partners.

Findings: The obtained results made it possible to conclude that workers from Gen Y have adapted quite well to remote work and were very involved in the workplace when working remotely. Unfortunately, they were also overworked and tired. Gen Y strive to effectively perform their duties, regardless of whether they work on location or from home.

Implications / Recommendations: The experience of remote work gained by organisations and employees during the pandemic was an opportunity to implement innovative solutions, suitable for pandemic and post-pandemic conditions of the functioning of enterprises in the remote work era.

Contribution: The article recognises and analyses the experiences of employees from the Y Generation who are professionally active, working remotely during COVID-19. The value of the study is the presentation of two perspectives on the experience of switching to a different mode of work organisation – remote mode. Conclusions drawn from the empirical research have an application value primarily for leaders, managers, and supporting departments, such as HRM.

References

Act of 26 June 1974 – Labour Code (Journal of Laws of 2023, item 1465) [Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465)].

Andrałojć, M., & Ławrynowicz, M. (2012). Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(88), 49–62.

Antal. (2020). Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany. Raport z badań. Cushman & Wakefield.

Bannon, S., Ford, K., & Meltzer, L. (2011). Understanding Millennials in the Workplace. The CPA Journal, 81(11), 61–65.

Baran, M., & Kłos, M. (2014). Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. Marketing i Rynek, 5, 925–929.

Brdulak, H. (2014). Zmiany demograficzne – nowe wyzwania w zarządzaniu. Wybrane aspekty. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15(11), part 1, 157–170.

Buckley, M. R., Beau, D. S., Novicevic, M. M., & Sigerstad, T. D. (2001). Managing Generation NeXt: Individual and Organizational Perspectives. Review of Business, 22(1/2), 81–85.

Chester, E. (2006). Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y. Helion.

Czernecka, M., & Woszczyk, P. (2012). Zatrudnianie różnych pokoleń opłaca się firmom. Personel i Zarządzanie, 4, 16–20.

Deloitte. (2020). The Delloite Global Millenial Survey 2020. Resilient Generation Hold the Key to Creating a “Better Normal”. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/AboutDeloitte/deloitte-2020-millennial-survey.pdf (accessed: 5.04.2023).

Dziadkiewicz, A., & Kłos, M. (2013). Tworzenie zespołów różnorodnych w przedsiębiorstwach zorientowanych na design. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(12), part 2, 361–374.

Eurofound. (2022). Recovery from COVID-19: The Changing Structure of Employment in the EU European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Publications Office of the European Union.

Gadomska-Lila, K. (2015). Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(102), 25–39.

Gálvez, A., Tirado, F., & Martínez, M. J. (2020). Work–Life Balance, Organizations and Social Sustainability: Analyzing Female Telework in Spain. Sustainability, 12(9), 3567. https://doi.org/10.3390/su12093567

GfK. (2020). W czasie pandemii najbardziej ucierpiała psychika polskich Milenialsów i Generacji X. Retrieved from: https://www.gfk.com/pl/prasa/trendkey-w-koronie (accessed: 10.03.2023).

Hadidi, R., & Power, D. J. (2020). Technology Adoption and Disruption – Organizational Implications for the Future of Work. Journal of the Midwest Association for Information Systems, 2020(1), 1–8.

Hampel, T., & Hampel, N. (2023). Returning to the Workplace after COVID-19: Determinants of Employee Preferences for Working Onsite versus Working from Home in Generation. Decision, 50, 321–331. https://doi.org/10.1007/s40622-023-00363-y

Ivasciuc, I. S., Epuran, G., Vuță, D. R., & Tescașiu, B. (2022). Telework Implications on Work-life Balance, Productivity, and Health of Different Generations of Romanian Employees. Sustainability, 14(23), 16108.

Kawka, T. (2021). Postawy pokolenia Z wobec środowiska pracy na przykładzie pracujących studentów w Polsce i w Chorwacji – analiza porównawcza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(992), 31–50. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2021.0992.0202

Kwiatkowski, M. (2019). Pokolenie Y na współczesnym rynku pracy. Psychospołeczne uwarunkowania startu zawodowego. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Lubrańska, A. (2018). Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mazur-Wierzbicka, E. (2019). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w organizacjach. In: I. Warwas (Ed.), Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce. Wydawnictwo Nieoczywiste.

Obłój, K., Ciszewska-Mlinarič, M., Wójcik, P., & Wąsowska, A. (2020). Polski biznes w sytuacji pandemii: raport badawczy IV. Akademia Leona Koźmińskiego.

Patterson, C. K. (2007). The Impact of Generation Diversity in the Workplace. The Diversity Factor. Generational Diversity, 15(3), 17–22.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Radłowski, G. (2022). Jak korzystać z potencjału informacji zwrotnej. Sztuka feedbacku. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Reisenwit, T. H., & Iyer, R. (2009). Differences in Generation X and Generation Y. Implications for the Organization and Market. Marketing Management Journal, 19(2), 91–103.

Smith, J., & Garriety, S. (2020). The Art of Flexibility: Bridging Five Generations in the Workforce. Strategic HR Review, 19(3), 107–110. https://doi.org/10.1108/SHR-01-2020-0005

Smolbik-Jęczmień, A. (2017). Kształtowanie własnej kariery zawodowej w kontekście wielopokoleniowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Smolbik-Jęczmień, A., & Żarczyńska-Dobiesz, A. (2017). Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 169–184.

Stachowska, S. (2012). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 33–56.

Suwa, M. (2014). Pokolenie Y na rynku pracy. In: A. Rogozińska-Pawelczyk (Ed.), Pokolenia na rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szymczyk, J. (2018). Jakie obecnie wyróżniamy pokolenia na rynku pracy? Poradnik pracownika. Retrieved from: https://poradnikpracownika.pl/-jakie-obecnie-wyrozniamy-pokolenia-na-rynku-pracy (accessed: 10.03.2023).

Vacchiano, M. (2023). How the First COVID-19 Lockdown Worsened Younger Generations’ Mental Health: Insights from Network Theory. Sociological Research Online, 28(3), 884–893. https://doi.org/10.1177/13607804221084723

Wiktorowicz, J., & Warwas, I. (2016). Pokolenia na rynku pracy. In: E. Fonkowicz (Ed.), Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego. Wolters Kluwer.

Woszczyk, P. (2013). Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji. In: P. Woszczyk, M. Czernecka (Eds), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach. HRP Group.

Woszczyk, P., & Gawron, M. (2014). Nowe trendy, stare przyzwyczajenia. Zarządzanie międzypokoleniowe w polskich przedsiębiorstwach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(100), 81–97.

Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B., Janiak-Rejno, I., & Strugała, A. (2022). Generation Z in Uncertain Time of Sars-Cov-2 – How Do They Feel Far Away from Office? Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 159, 513–524. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2022.159.41

Downloads

Published

2024-07-01

Issue

Section

Articles

How to Cite

Żarczyńska-Dobiesz, A., Janiak-Rejno, I., & Chomątowska, B. (2024). Gen Y in Uncertain Times of Remote Working: From the Employees’ Perspective. Krakow Review of Economics and Management Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego W Krakowie, 2(1004), 81-102. https://doi.org/10.15678/KREM.2024.1004.0205