Zwinne uczenie się przez doświadczenie – propozycja kwestionariusza odpowiadającego koncepcji learning agility

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0998.0408

Słowa kluczowe:

zwinne uczenie się, zwinność myślenia, zwinność w sytuacji zmian, zwinność w osiąganiu wyników, zwinność w relacjach z ludźmi, zwinne przywództwo

Abstrakt

Cel: Przedstawienie własnej propozycji kwestionariusza do pomiaru cech według koncepcji learning agility w kontekście teorii i znanych narzędzi pomiarowych.

Metodyka badań: Badanie empiryczne w modelu mieszanym (korelacyjnym i ex post facto) przeprowadzono w 2021 r. w Polsce wśród 221 pracowników różnych firm.

Wyniki badań: Kwestionariusz stanowi rzetelne narzędzie o adekwatnej strukturze czynnikowej. Większą zwinność myślenia odnotowano u kadry menedżerskiej. Wielozadaniowość okazała się ujemnie powiązana ze zwinnością myślenia. Wykształcenie wiązało się dodatnio prawie ze wszystkimi składnikami zwinności.

Wnioski: Analizy statystyczne kwestionariusza pozwoliły na stwierdzenie, że posiada on odpowiednie wskaźniki psychometryczne, a w jego strukturze czynnikowej w wysokim stopniu zostały uwzględnione wszystkie składniki pojęcia learning agility. Nie jest on obciążony aprobatą społeczną w warunkach neutralnych. Narzędzie to wymaga jeszcze badania trafności.

Wkład w rozwój dyscypliny: Opracowanie kwestionariusza do badania zwinności myślenia, stanowiącego nowatorskie w polskiej teorii i praktyce narzędzie do pomiaru wyznaczników sukcesu zawodowego.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Anseel F., Lievens F., Schollaert E. (2009), Reflection as a Strategy to Enhance Task Performance after Feedback, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, vol. 110(1), https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.05.003.

Baer M., Oldham G.R. (2006), The Curvilinear Relation between Experienced Creative Time Pressure and Creativity: Moderating Effects of Openness to Experience and Support for Creativity, „Journal of Applied Psychology”, vol. 91(4), https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.4.963.

Barrick M.R., Mount M.K. (1991), The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: A Meta-analysis, „Personnel Psychology”, vol. 44(1), https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x.

Benchmarks for Learning Agility. Measuring Adaptive Knowledge (2022), Center for Creative Leadership, https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2016/08/benchmarks-for-learning-agility-brochure-center-for-creative-leadership.pdf (data dostępu: 21.07.2022).

Burke W.W., Roloff K.S., Mitchinson A. (2016), Learning Agility: A New Model and Measure, Working Paper, Teachers College, Columbia University, New York.

Church A.H., Rotolo C.T., Ginther N.M., Levine R. (2015), How Are Top Companies Designing and Managing Their High-potential Programs? A Follow-up Talent Management Benchmark Study, „Consulting Psychology Journal: Practice and Research”, vol. 67(1), https://doi.org/10.1037/cpb0000030.

Clark L.P. (2014), Learning Agility and Competencies: Does One Predict the Other?, Larry Clark Group, Chappaqua, NY.

Colquitt J.A., Simmering M.J. (1998), Conscientiousness, Goal Orientation, and Motivation to Learn during the Learning Process: A Longitudinal Study, „Journal of Applied Psychology”, vol. 83(4), http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.83.4.654.

Connolly J.A., Viswesvaran C. (2002), Assessing the Construct Validity of a Measure of Learning Agility, Paper presented at the Society for Industrial and Organizational Psychology Conference, Toronto, Ontario, Canada.

Costa P.T., McCrae R.R. (1992), Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEOFFI) Professional Manual, Psychological Assessment Resources, Odessa.

Dai G., De Meuse K., Tang K. (2013), The Role of Learning Agility in Executive Career Success: The Results of Two Field Studies, „Journal of Managerial Issues”, vol. 25(2), https://www.researchgate.net/publication/320165264_The_role_of_learning_agility_in_executive_career_success_The_results_of_two_field_studies (data dostępu: 21.10.2022).

De Meuse K.P. (2017), Learning Agility: Its Evolution as a Psychological Construct and Its Empirical Relationship to Leader Success, „Consulting Psychology Journal: Practice and Research”, vol. 69(4), https://doi.org/10.1037/cpb0000100.

De Meuse K.P. (2019), A Meta-analysis of the Relationship between Learning Agility and Leader Success, „Journal of Organizational Psychology”, vol. 19(1), http://m.www.na-businesspress.com/JOP/JOP19-1/Meuse_19_1_.pdf (data dostępu: 21.07.2022).

De Meuse K.P., Dai G., Hallenbeck G.S. (2010), Learning Agility: A Construct Whose Time Has Come, „Consulting Psychology Journal: Practice and Research”, vol. 62(2), https://doi.org/10.1037/a0019988.

De Meuse K.P., Dai G., Zewdie S., Page R.C., Clark L.P., Eichinger R.W. (2011), Development and Validation of a Self-assessment of Learning Agility. Paper presented at the Society for Industrial and Organizational Psychology Conference, Chicago, Illinois.

De Meuse K.P., Feng S. (2015), The Development and Validation of the TALENTx7 Assessment: A Psychological Measure of Learning Agility, Leader’s Gene Consulting, Shanghai.

De Meuse K.P., Lim J., Rao R. (2019), The Development and Validation of the TALENTx7® Assessment: A Psychological Measure of Learning Agility, 3rd ed., Shanghai.

Deák G.O. (2004), The Development of Cognitive Flexibility and Language Abilities, „Advances in Child Development and Behavior”, vol. 31, https://doi.org/10.1016/s0065-2407(03)31007-9.

DeRue D.S., Ashford S.J. (2010), Power to the People: Where Has Personal Agency Gone in Leadership Development?, „Industrial and Organizational Psychology”, vol. 3(1), https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2009.01191.x.

DeRue D.S., Ashford S.J., Myers C.G. (2012a), Learning Agility: In Search of Conceptual Clarity and Theoretical Grounding, „Industrial and Organizational Psychology”, vol. 5(3), https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2012.01444.x.

DeRue D.S., Ashford S.J., Myers C.G. (2012b), Learning Agility: Many Questions, a Few Answers, and a Path Forward, „Industrial and Organizational Psychology”, vol. 5(3), https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2012.01465.x.

DeRue D.S., Nahrgang J.D., Hollenbeck J.R., Workman K. (2012), A Quasi-experimental Study of After-event Reviews and Leadership Development, „Journal of Applied Psychology”, vol. 97(5), https://doi.org/10.1037/a0028244.

DeRue D.S., Wellman N. (2009), Developing Leaders via Experience: The Role of Developmental Challenge, Learning Orientation, and Feedback Availability, „Journal of Applied Psychology”, vol. 94(4), https://doi.org/10.1037/a0015317.

Dominick P.G., Squires P., Cervone D. (2010), Back to Persons: On Social-cognitive Processes and Products of Leadership Development Experiences, „Industrial and Organizational Psychology”, vol. 3(1), https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2009.01193.x.

Dragoni L., Tesluk P.E., Russell J.E. A., Oh I.S. (2009), Understanding Managerial Development: Integrating Developmental Assignments, Learning Orientation, and Access to Developmental Opportunities in Predicting Managerial Competencies, „Academy of Management Journal”, vol. 52(4), https://doi.org/10.5465/amj.2009.43669936.

Dries N., Vantilborgh T., Pepermans R. (2012), The Role of Learning Agility and Career Variety in the Identification and Development of High Potential Employees, „Personnel Review”, vol. 41(3), https://doi.org/10.1108/00483481211212977.

Drwal R.Ł. (1995), Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienia i techniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ellis S., Davidi I. (2005), After-event Reviews: Drawing Lessons from Successful and Failed Experience, „Journal of Applied Psychology”, vol. 90(5), http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.90.5.857.

Ericsson K.A. (1998), The Scientific Study of Expert Levels of Performance: General Implications for Optimal Learning and Creativity, „High Ability Studies”, vol. 9(1), https://doi.org/10.1080/1359813980090106.

Feil J.K., Dai G. (2013), Validity of viaEDGE™ in Predicting Boss Ratings of Performance, Korn Ferry International, Minneapolis, MN.

Feist G.J. (1998), A Meta-analysis of Personality in Scientific and Artistic Creativity, „Personality and Social Psychology Review”, vol. 2(4), https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0204_5.

Fojutowski Ł., Mann K. (2016), Wykorzystanie koncepcji Learning Agility w rekrutacji pracowników sprzedażowych o wysokim potencjale rozwojowym (w:) Handel we współczesnej gospodarce, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, http://www.wbc.poznan.pl/Content/388137/PDF/Handel.pdf (data dostępu: 21.07.2022).

King L.A., Walker L.M, Broyles S.J. (1996), Creativity and the Five-factor Model, „Journal of Research in Personality”, vol. 30(2), https://doi.org/10.1006/jrpe.1996.0013.

Kolb D.A. (1984), Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.

Korn Ferry Assessment of Leadership Potential. Research Guide and Technical Manual, (2015), Korn Ferry, https://www.kornferry.com/content/dam/kornferry/docs/article-migration/KFALP_Technical_Manual_final.pdf (data dostępu: 21.07.2022).

Kyllonen P.C., Christal R.E. (1990), Reasoning Ability Is (Little More Than) Working-memory Capacity, „Intelligence”, vol. 14(4), https://doi.org/10.1016/S0160-2896(05)80012-1.

LePine J.A., Colquitt J.A., Erez A. (2000), Adaptability to Changing Task Contexts: Effects of General Cognitive Ability, Conscientiousness, and Openness to Experience, „Personnel Psychology”, vol. 53(3), https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2000.tb00214.x.

Lombardo M.M., Eichinger R.W. (1989), Preventing Derailment: What to Do before It’s Too Late, Center for Creative Leadership, Greensboro, NC.

Lombardo M.M., Eichinger R.W. (2000), High Potentials as High Learners, „Human Resource Management”, vol. 39(4), https://doi.org/10.1002/1099-050X(200024)39:4<321::AID-HRM4>3.0.CO;2-1.

McCall M.W. Jr (2010), Recasting Leadership Development, „Industrial and Organizational Psychology”, vol. 3(1), https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2009.01189.x.

McCall M., Lombardo M., Morrison A. (1988), The Lessons of Experience, Lexington Books, Lexington, MA.

McCrae R.R. (1987), Creativity, Divergent Thinking, and Openness to Experience, „Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 52(6), https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.6.1258.

Smith B.C. (2015), How Does Learning Agile Business Leadership Differ? Exploring a Revised Model of the Construct of Learning Agility in Relation to Executive Performance (Doctoral dissertation), Colombia University, http://dx.doi.org/10.7916/D8765D95.

Spreitzer G.M., McCall M.W., Mahoney J.D. (1997), Early Identification of International Executive Potential, „Journal of Applied Psychology”, vol. 82(1), https://doi.org/10.1037/0021-9010.82.1.6.

Sternberg R.J., Wagner R.K., Williams W.M., Horvath J.A. (1995), Testing Common Sense, „American Psychologist”, vol. 50(11), https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.11.912.

Technical Report: A Burke Learning Agility Inventory®, v3.3 (2018), EASI Consul, September, https://easiconsult.com/wp-content/uploads/2018/10/burke-learning-agility-inventory-technical-report.pdf (data dostępu: 1.10.2022).

VandeWalle D., Cron W.L., Slocum J.W. Jr. (2001), The Role of Goal Orientation Following Performance Feedback, „Journal of Applied Psychology”, vol. 86(4), https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.4.629.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-15

Numer

Dział

Artykuły