Słowo wstępne / Preface

Authors

  • Aleksy Pocztowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Issue

Section

Other studies

How to Cite

Pocztowski, A. (2022). Słowo wstępne / Preface. Krakow Review of Economics and Management Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego W Krakowie, 2(996), 5-10. https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/index.php/zeszyty-naukowe/article/view/2363