Podmiotowość i partycypacja pracowników a zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole w sytuacji zmiany

Autor

  • Justyna Pawlak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Psycholigii i Dydaktyki

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0805

Słowa kluczowe:

zarządzanie przez partycypację, zaangażowanie, praca zespołowa, implementacja zmiany

Abstrakt

Współczesne rynki wymagają, aby przedsiębiorstwa stały się organizacjami stale przekształcającymi się, a zatem takimi, które będą potrafiły przewidzieć kierunek nadchodzących zmian i się do nich dostosowywać. Jest to wyzwanie zarówno dla menedżerów, jak i dla szeregowych pracowników, u których może pojawić się opór przed zmianami. Celem artykułu jest wykazanie, w jaki sposób zwiększenie poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników może pomóc w akceptacji zmiany dzięki wzrostowi zaangażowania i odpowiedzialności zespołu. Każda grupa pracujących razem ludzi podlega określonym etapom rozwoju oraz tendencjom, które wpływają na jego spójność i efektywność. Zarządzanie przez partycypację, kładąc nacisk na podmiotowość pracownika, wzmacnia zaangażowanie, a zwiększając poczucie kontroli, zmniejsza lęk przed zmianą. Tworzy też kulturę organizacji, w której członkowie zespołu mogą pomóc sobie nawzajem w radzeniu z koniecznością nieustannego dostosowywania się.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Blanchard K. [2007], Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa.

Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

Delaney J.T., Huselid M.A., [1996], The Impact of Human Resource Management Practices on Perceptions of Organisational Performance, „Academy of Management Journal”, vol. 39, http://dx.doi.org/10.2307/256718.

Dudek B., Merecz D., Makowska Z. [2001], Poczucie kontroli w miejscu pracy a poziom stresu zawodowego i związane z nim skutki, „Medycyna Pracy”, nr 52.

Folkman S., Lazarus R.S. [1980], An Analysis of Coping Behavior on a Midle-aged Community Sample, „Journal of Health and Social Behavior”, vol. 21.

Karasek R., Theorell [1990], Healthy Work. Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life, Basic Books, A Division of Harper Collins Publishers, USA.

Kleiner A. [2003], Build Your Organizational Equity, „Strategy + Business”, nr 31.

Kożusznik B. [1992], Psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Kruszewska M. [2004], Zmień się albo zgiń, „Businessman Magazine”, nr 10.

Kupczyk A., Korolewska-Mróz H., Czerwonka M. [1998], Radykalne zmiany w firmie, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa.

Lawrence P. [2008], Jak pokonać opór pracowników wobec zmian, „Harvard Business Review”, nr 69, http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=1019&t=jak-pokonac-opor-pracownikow-wobec-zmian (data dostępu: 24.03.2015).

Pawlak J. [2014], Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 38.

Penc J. [1998], Zarządzanie dla przyszłości, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Podmiotowość człowieka w organizacji [2012], red. M. Motyka, J. Pawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotler J. [1999], Projektowanie organizacyjne, PWN, Warszawa.

Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G. [2008], Pełna partycypacja w zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.

Strauss B. [1998], An Overview [w:] Organizational Participation. Myth and Reality, eds. F. Heller, E. Pusic, G. Strauss, B. Wilpert, Oxford University Press, Oxford.

Taylor Ch. [1995], Źródła współczesnej tożsamości [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Znak, Kraków.

Toffler A. [1998], Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Warszawa.

Tuckman B. [1965], Developmental Sequences in Small Groups, „Psychological Bulletin” vol. 63(6) http://dx.doi.org/10.1037/h0022100.

Wratny J. [2000], Partycypacja pracownicza w perspektywie XXI wieku [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Zbiegień-Maciąg L. [2005], Pracownik upodmiotowiony – partner społecznie odpowiedzialny [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2016-02-10

Numer

Dział

Artykuły