Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników

Autor

  • Joanna Krzyżak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Psychologii i Dydaktyki
  • Marek Motyka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Psychologii i Dydaktyki

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0806

Słowa kluczowe:

zaangażowanie organizacyjne, kultura organizacyjna, potrzeby psychospołeczne, motywacja, zarządzanie

Abstrakt

Z psychologicznego punktu widzenia u podstaw motywacji do działania leżą istotne potrzeby człowieka: biologiczne, ekonomiczne i psychospołeczne. Wraz z poprawą ogólnych warunków życia ta ostatnia grupa potrzeb nabiera coraz większego znaczenia, co sprawia, że w skutecznym motywowaniu pracowników rośnie znaczenie złożonych wzmocnień o psychospołecznym charakterze. W artykule starano się zwrócić uwagę na często niedoceniany w praktyce zarządzania problem znaczenia wewnętrznej motywacji pracowników. Zwrócono uwagę szczególnie na rolę uwzględnienia w kulturze organizacyjnej firmy podstawowych potrzeb psychospołecznych pracowników, co jest zasadniczym czynnikiem budującym zaangażowanie organizacyjne.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Bakker A. [2011], An Evidence-Based Model of Work Engagement, „Current Directions in Psychological Science”, vol. 20(4), http://dx.doi.org/10.1177/0963721411414534.

Chirkowska-Smolak T. [2012], Psychologiczny model zaangażowania w organizację, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna [2011], red. B. Rożnowski, M. Łaguna, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Deci E.L. [1971], Effects of Externally Mediated Rewards on Intrinsic Motivation, „Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 18, http://dx.doi.org/10.1037/h0030644.

Foster J. [2003], Motywacja w miejscu pracy [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, GWP, Gdańsk.

Hackman J.R., Oldham G.R. [1976], Motivation through the Design of Work. Test of a New Theory, „Organizational Behavior and Human Performance”, vol. 16.

Juchnowicz M. [2012], Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.

Kożusznik B. [2007], Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.

Maslow A. [1990], Motywacja i osobowość, Pax, Warszawa.

Mastrangelo P.M. [2008], Building High-Performance People and Organization, „The New Employer-Employee Relationship”, Praeger, vol. 1.

Psychologia pracy i organizacji [2003], red. N. Chmiel, GWP, Gdańsk.

Rosenberg M.B. [2002], Porozumienie bez przemocy, Santorski & Co., Warszawa.

Rosenberg M.B. [2012], W świecie porozumienia bez przemocy, MiND, Podkowa Leśna.

Ryan R.M., Deci E.L. [2000], Self- Determination Theory and the Facilitation of Intrisinc Motivation, Social Development and Well-being, „American Psychologist”, vol. 55, nr 1, http://dx.doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.68.

Schein E. [1988], Organizational Psychology, Prentica Hall, New York.

Schultz D.P., Schultz S.E. [2002], Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Szabowska-Walaszczyk A. [2010], Zaangażowanie w pracy i organizacji [w:] Psychologia zarządzania w organizacji, red. A.M. Zawadzka, PWN, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2016-02-10

Numer

Dział

Artykuły