Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników

Autor

  • Lech Górniak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Psychologii i Dydaktyki

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0809

Słowa kluczowe:

wartości w organizacji, zarządzanie przez wartości, zaangażowanie organizacyjne, motywacja wewnętrzna

Abstrakt

W artykule przedstawiono psychologiczne uwarunkowania zależności pomiędzy zaangażowaniem w pracę a świadomością zgodności wartości osobistych i tych, którymi kieruje się organizacja. Punktem wyjścia jest omówienie roli wartości w ukierunkowaniu zachowań człowieka w ogóle, w nawiązaniu do humanistycznej koncepcji człowieka A. Maslowa i C. Rogersa. W szczególności zwrócono uwagę na udział wartości we wzbudzaniu motywacji wewnętrznej i w podejmowaniu istotnych decyzji. Zdaniem autora, działanie oparte na akceptowanych wartościach prowadzi do pełnego zaangażowania w realizację podjętych zadań, niezależnie od tego, czy zadania te wykonywane są w ramach umowy o pracę, czy „umowy” z samym sobą.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Armstrong M. [2011], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Blanchard [2007], Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Blanchard K., O’Connor M. [1997], Managing by Values. How to Put Your Values into Action for Extraordinary Results, Barrett-Koechler Publishers, Inc., San Francisco.

Collins J.C., Porras J.I. [1984], Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies, Harper Business, HarperCollins Publishers Inc., New York, http://www.jtbookyard.com/uploads/6/2/9/3/6293106/success_built_to_last.pdf (data dostępu: 1.09.2015).

Czekaj J., Ćwiklicki M. [2014], Uwarunkowania tworzenia innowacji organizacyjnych, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/54742/1/Uwarunkowania%20tworzenia%20innowacji%20organizacyjnych_Czekaj_%C4%86wiklicki_.pdf (data dostępu: 12.03.2015).

Czerniachowicz B. [2012], Zasoby przedsiębiorstwa jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Drucker P. [2000], Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa.

Kaczmarek B. [2012], W kierunku nowoczesnego zarządzania – wybrane problemy [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Kluckhohn C. [1951], Values and Value-orientations in the Theory of Action: An Exploration in Definition and Classification [w:] Toward a General Theory of Action, eds. T. Parsons & E. Shils, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Kouzes J.M., Posner B.Z. [2003], Wzmocnić ducha, Studio Emka, Warszawa.

Kouzes J.M., Posner B.Z. [2010], Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kożusznik B. [2005], Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa.

Lachowski S. [2012], Droga ważniejsza niż cel, Studio Emka, Warszawa.

Mączyński J. [1998], Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Neher A. [2000], Priorytety w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, „Zarządzanie na Świecie”, nr 14.

Nogalski B., Dunal A. [2012a], Zarządzanie poprzez wartości w procesie zmian kulturowych. Studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_4_2_8.pdf (data dostępu: 2.10.2014).

Nogalski B., Dunal A. [2012b], Kultura organizacyjna – przedstawienie koncepcji [w:] Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, red. J.S. Kardas, Studio EMKA, Warszawa.

Nogalski B., Szpitter A. [2012], Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Oczkowska R. [2012], Offshoring w świetle wybranych koncepcji ekonomicznych [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Ostrowska K. [1994], W poszukiwaniu wartości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Penc J. [1995], Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, seria: Biblioteka Menedżera, Kraków.

Peters T. [1992], Liberation management, Macimillian London Limited, London.

Peters T. [2005], Biznes od nowa!, Studio Emka, Warszawa.

Petersen D., Hillkrik J. [1993], Praca zespołowa, WNT, Warszawa.

Posner B.Z., Schmidt W.H. [1992], Values Congruence and Differences between the Interplay of Personal and Organizational Value Systems, „Journal of Business Ethics”, vol. 12(2).

Rokeach M. [1973], The Nature of Human Values, Free Press, New York.

Skalik J. [2012], Kulturowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju organizacji gospodarczych [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Stachowicz-Stanusch A. [2004], Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Stachowicz-Stanusch A. [2007], Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Helion, Gliwice.

Stankiewicz J., Góralczyk M. [2012], Zmienność otoczenia a kształtowanie strategii przedsiębiorstwa w kontekście jej związków z kulturą organizacyjną [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G. [2008], Pełna partycypacja w zarządzaniu, Oficyna Wolters-Kluwer, Warszawa.

Walton S., Huey J. [1994], Sam Walton. Made in America, WNT, Warszawa.

Wojtczuk-Turek A. [2009], Zaangażowanie jako istotny wymiar postawy pracownika wobec pracy, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 10.

Zbiegień-Maciąg L. [2005], Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2016-02-10

Numer

Dział

Artykuły