Nr 1(1003) (2024)

					Pokaż Nr 1(1003) (2024)


W latach 2022–2024 czasopismo otrzymało finansowe wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” (RCN) na podstawie umowy nr RCN/SP/0392/2021/1 zawartej 15 grudnia 2022 r.

 

Opublikowane: 2024-04-30

Pełny numer