Nr 3(975) (2018)

Redakcja językowa artykułów w języku angielskim – zadanie finansowane w ramach umowy 845/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-7

Artykuły

Gabriel Główka
PDF
9-22
Paweł Oleksy, Andrzej Zyguła
PDF
23-35
Aleksandra Jadach-Sepioło
PDF
37-47
Katarzyna Kania, Małgorzata Uhruska
PDF
49-67
Łukasz Strączkowski, Marcin Boruta
PDF
69-81
Maciej Koszel, Piotr Bartkowiak
PDF
83-100
Magdalena Bywalec, Anita Makowska
PDF
101-123
Jan Konowalczuk
PDF
125-143
Marcin Tomecki
PDF
145-157
Krzysztof Firlej, Sebastian Kubala
PDF
159-171
Michał Major
173-190
Elena Borgardt
191-204