Nr 3(981) (2019)


Realizacja zadań związanych z wydawaniem czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" ‒ dotyczy redakcji językowej ‒ zadanie finansowane w ramach umowy 913/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-7

Artykuły

Tomasz Kwarciński
9-26
Marta Sordyl
27-42
Viktor Shevchuk, Roman Kopych, Mariana Holynska
PDF
43-62
Krzysztof Falkowski
PDF
63-84
Krzysztof Marczewski
PDF
85-105
Monika Zbozień
PDF
107-118