Nr 4(982) (2019)


Realizacja zadań związanych z wydawaniem czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" ‒ dotyczy redakcji językowej ‒ zadanie finansowane w ramach umowy 913/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-6

Artykuły

Mustafa Cem Aldag
7-17
Natalia Kozik
PDF
19-38
Barbara Kawa
PDF
39-58
Dariusz Turek
PDF
59-76
Beata Glinkowska-Krauze, Iegor Chebotarov, Viacheslav Chebotarov
77-93
Fabio Fragomeni, Rosalba Rizzo
95-109