Marketing relacji

Autor

  • Małgorzata Jasiak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studia Doktoranckie Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Słowa kluczowe:

marketing relacji, marketing partnerski, budowanie związków dostawca-odbiorca, CRM, interakcje pomiędzy firmami, doświadczenia pokonsumpcyjne

Abstrakt

Zarządzanie relacjami jako całokształt działań podejmowanych w celu budowania lojalnej grupy stałych klientów może pomóc firmie w uzyskaniu dostępu do nowych nabywców, zachowaniu równowagi w odniesieniu do jej celów, szans, a także zagrożeń występujących na rynku oraz kształtowania jej zasobów. Marketing relacji, określany również mianem marketingu partnerskiego to nowoczesny system ukierunkowany na indywidualnego użytkownika, którego celem przewodnim jest budowanie długotrwałych więzi z klientami, pozwalające na wzrost dochodowości firmy oraz obniżenie dotychczasowych kosztów jej działalności. Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w obrębie otoczenia przedsiębiorstwa, budowanie trwałych relacji z klientami pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Elementem warunkującym trwałość relacji jest wiedza o współczesnej gospodarce, najcenniejszy zasób na rynku, którego gromadzenie i odpowiednie wykorzystanie to podstawa podejmowania decyzji o charakterze strategicznym w przedsiębiorstwie i projektowania strategii marketingowej.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Banasik A., Beliczyński J. [2003], Zarządzanie relacjami z klientami. Aplikacje systemu CRM, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Budowanie związków z klientami na rynku business to business [2008], red. O. Witczak. CeDeWu, Warszawa.

Burnett K. [2002], Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Cheverton P. [2001], Zarządzanie kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Dejnaka A. [2002], CRM zarządzanie kontaktami z klientami, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Doligalski T., Dobiegała-Korona B. [2010], Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Dziedzic D., Szymańska A.I. [2011], Marketing transakcji a marketing relacji, Zeszyty Naukowe WSE, nr 7, Kraków.

Hill N., Alexander J. [2003], Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Kotler P. i in. [2002], Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.

Mazur A., Mazur D. [2004], Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie, Wydawnictwo Madar, Zabrze.

Pizło W. [2008], Marketing relacji - koncepcja i kierunki rozwoju, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 69, Warszawa.

Sagan A. [2003], Marketing relacyjny, Statsoft Polska, Kraków.

Stachowicz-Stanusch A., Stanusch M. [2007], CRM przewodnik dla wdrażających, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa

Pobrania

Opublikowane

2015-12-21

Numer

Dział

Artykuły