Informacje dla autorów

Osoby zainteresowane opublikowaniem artykułu w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management” proszone są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi czasopisma (O czasopiśmie) oraz ze Wskazówkami dla autorów. Należy zarejestrować się w systemie jako Autor poprzez wybranie z górnego menu Zarejestruj, a następnie wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rejestracji. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności. Jeżeli Autor był wcześniej zarejestrowany, należy zalogować się w systemie (Zaloguj).

Po zarejestrowaniu się pojawia się strona „Moje konto”. Należy wybrać link „Prześlij tekst do opublikowania”.

Proces zgłoszenia artykułu do publikacji składa się z 5 kroków:

Krok 1 (Start): Z listy wyboru należy wybrać dział w czasopiśmie oraz język publikacji. Następnie należy zapoznać się z wymaganiami podanymi na liście „Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem” i zaznaczyć każdy z elementów tej listy. Aby przejść do następnego kroku, należy wybrać przycisk „Zapisz i kontynuuj”.

Krok 2 (Prześlij plik): Należy załączyć plik główny artykułu, zapisany w Microsoft Word, zgodnie z podaną na tej stronie instrukcją. Uwaga: przesyłany plik ma obejmować imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacjami oraz cały tekst, tj. zarówno tekst zasadniczy, jak i przypisy, tabele, rysunki, literaturę. Streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim załącza się jako plik uzupełniający w kroku 4.

Krok 3 (Wprowadź metadane): W formularzu zawierającym metadane znajdują się dane wprowadzone przez Autora na etapie rejestracji do systemu. Wymagane jest wprowadzenie dodatkowo tytułu artykułu, jego streszczenia i słów kluczowych. Autorzy niebędący pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz słuchacze Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie proszeni są o wypełnienie pola "Afiliacja". Gdy artykuł napisany jest przez kilku autorów, należy podać wszystkich autorów, korzystając z przycisku "Dodaj autora".

Krok 4 (Prześlij dodatkowe pliki): Należy załączyć pliki uzupełniające do pliku głównego:
‒ streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim (wraz z tytułem artykułu w języku polskim i angielskim) zapisane w Microsoft Word,
‒ tabele i rysunki zapisane zgodnie ze „Wskazówkami dla autorów”,
‒ artykuł w wersji załączonej w kroku 2 zapisany w formacie pdf.
W oknie „Metadane dla plików pomocniczych”, które otworzy się po dodaniu pliku uzupełniającego, wystarczy wypełnić pole „Tytuł”, tj. podać nazwę pliku, np. streszczenie, tabele, rysunki. Po zapisaniu metadanych dla pliku pomocniczego można dołączyć kolejne pliki uzupełniające.

Krok 5 (Potwierdź): Na tej stronie wyświetlone zostaną informacje o złożonych plikach. Po sprawdzeniu kompletności przesyłanych materiałów należy potwierdzić zgłoszenie artykułu poprzez wybranie przycisku „Zakończ”. Uwaga: do momentu wybrania przycisku „Zakończ” Autor może wrócić do poprzednich etapów składania artykułu i wprowadzić ewentualne zmiany.


Po zakończeniu procesu składania artykułu Autor otrzyma na adres e-mail, który podał rejestrując się do systemu, potwierdzenie dokonania zgłoszenia artykułu do publikacji.