Nr 3(997) (2022)

					Pokaż  Nr 3(997) (2022)

 

W latach 2022–2024 czasopismo otrzymało finansowe wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków
w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” (RCN) na podstawie umowy nr RCN/SP/0392/2021/1
zawartej 15 grudnia 2022 r. 

 

Opublikowane: 2022-12-15

Pełny numer