Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni. Od 2021 r. czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.
W „Zeszytach Naukowych” są publikowane artykuły zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ze względu na korzyści wiążące się z większą rozpoznawalnością i cytowalnością publikowanych prac preferowane są artykuły w języku angielskim.

Publikacja artykułów jest bezpłatna. Artykuły wydawane są na zasadzie otwartego dostępu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0).

 

 

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447
e-ISSN: 2545-3238

Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. 70 punktów
Przypisane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości
Identyfikator czasopisma: 496831

 

Informacja o artykułach na temat zmian i wyzwań związanych z pandemią opublikowanych w ramach koalicji czasopism „Kultura
i organizacje w czasie pandemii” zamieszczona jest na stronie https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/menu/1124/


Nr 2(996) (2022)

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne / Preface
Aleksy Pocztowski
5-10

Artykuły

Konrad Kolegowicz, Wojciech Szymla
11-31
Grzegorz Wojtkowiak, Beata Skowron-Mielnik, Marcin Gołembski
33-48
Magdalena Knapińska
49-67
Jolanta Stec-Rusiecka, Agata Warmińska
69-83
Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska
85-97
Justyna Bugaj, Alla Sulyma
99-117
Sławomir Kamosiński
PDF
119-135
Anna Wziątek-Staśko, Olena Krawczyk-Antoniuk
PDF
137-154