Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 6(954) (2016)

Spis treści

Artykuły

Adam Stabryła
PDF
5-22
Marek Lisiński
PDF
23-46
Marek Szarucki
PDF
47-62
Anna Walecka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
PDF
63-80
Tomasz P. Czapla
PDF
81-94
Adam Jabłoński
PDF
95-110
Katarzyna Piórkowska
PDF
111-129