Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni. Od 2018 r. "Zeszyty Naukowe" ukazują się jako dwumiesięcznik.

 

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447
e-ISSN: 2545-3238


Nr 6(978) (2018)

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-7

Artykuły

Piotr Rubaj, Viktoriya Voytsekhovska
PDF
9-22
Arkadiusz Orzechowski
PDF
23-39
Joanna Wyrobek
41-60
Magdalena Kozińska
61-80
Magdalena Łojewska
PDF
81-105
Katarzyna Mokrzycka
PDF
107-122
Leszek Kusak
PDF
123-136
Wioleta Gałat
PDF
137-151
Piotr Bartkowiak, Patrycja Potrawiak, Jury G. Pavlenko
153-168
Anna Pietruszka-Ortyl, Magdalena Prorok
PDF
169-188
Mariusz Grabowski
PDF
189-204
Jan Madej
PDF
205-220
Jan Trąbka
PDF
221-237
Jerzy Szakiel, Paweł Turek
PDF
239-252