Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 6(966) (2017)

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Artykuły

Helena Tendera-Właszczuk
PDF
5-27
Aleksandra Pleśniarska
PDF
29-43
Rafał Prostak
PDF
45-57
Magdalena Zajączkowska
PDF
59-77
Marcin Kawalec
PDF
79-88
Barbara Sztokfisz
PDF
89-103
Agnieszka Małkowska, Małgorzata Uhruska, Agnieszka Żak
PDF
105-122
Joanna Ptak, Piotr Serafin
PDF
123-142