Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 3(951) (2016)

Spis treści

Artykuły

Małgorzata Adamska-Chudzińska
PDF
5-15
Magdalena Frańczuk
PDF
17-32
Małgorzata Marchewka
PDF
33-46
Marek Rawski
PDF
47-62
Marcin Salamaga
PDF
63-79
Weronika Wójciaczyk
PDF
81-98
Joanna Wyrobek
PDF
99-113