Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni. Od 2018 r. "Zeszyty Naukowe" ukazują się jako dwumiesięcznik.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 2(974) (2018)

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-6

Artykuły

Danuta Krzywda
PDF
7-23
Bogusława Bek-Gaik, Joanna Krasodomska
PDF
25-40
Marcin Kędzior, Konrad Grabiński
PDF
41-59
Bartłomiej Wrona, Halina Rechul, Małgorzata Szulc
PDF
61-80
Paweł Zieniuk
PDF
81-96
Ewa Wiktoria Babuśka
PDF
97-116
Tomasz Maślanka, Iwona Mazur-Maślanka
PDF
117-132
Dorota Kędzior, Marcin Kędzior
PDF
133-147
Krzysztof Jonas
PDF
149-165
Krystyna Ciuman
PDF
167-183
Krzysztof Kil
PDF
185-205
Radosław Ślusarczyk
PDF
207-224
Ksymena Rosiek
PDF
225-236