Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 12(960) (2016)

Spis treści

Artykuły

Joanna Dzwończyk
5-19
Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski
PDF
21-39
Grażyna Węgrzyn
PDF
41-52
Sylwia Guzdek
PDF
53-70
Małgorzata Król
PDF
71-88
Aleksandra Nowak-Gruca
PDF
89-106
Małgorzata Wesołowska
PDF
107-124