Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni. Od 2018 r. "Zeszyty Naukowe" ukazują się jako dwumiesięcznik.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447
e-ISSN: 2545-3238


Nr 3(975) (2018)

Redakcja językowa artykułów w języku angielskim – zadanie finansowane w ramach umowy 845/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-7

Artykuły

Gabriel Główka
PDF
9-22
Paweł Oleksy, Andrzej Zyguła
PDF
23-35
Aleksandra Jadach-Sepioło
PDF
37-47
Katarzyna Kania, Małgorzata Uhruska
PDF
49-67
Łukasz Strączkowski, Marcin Boruta
PDF
69-81
Maciej Koszel, Piotr Bartkowiak
PDF
83-100
Magdalena Bywalec, Anita Makowska
PDF
101-123
Jan Konowalczuk
PDF
125-143
Marcin Tomecki
PDF
145-157
Krzysztof Firlej, Sebastian Kubala
PDF
159-171
Michał Major
173-190
Elena Borgardt
191-204