Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 4(964) (2017)

Spis treści

Artykuły

Dariusz Turek
5-25
Anna Jawor-Joniewicz, Barbara Sajkiewicz
PDF
27-47
Alicja Winnicka-Wejs
PDF
49-66
Anna Rakowska, Iwona Mendryk
PDF
67-80
Agnieszka Sitko-Lutek, Monika Jakubiak
PDF
81-98
Marek Kunasz
PDF
99-114
Hanna Kinowska
PDF
115-133
Wojciech Jarecki
PDF
135-151
Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka
PDF
153-174
Barbara Chomątowska, Dorota Molek-Winiarska
PDF
175-190