Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 1(961) (2017)

Spis treści

Artykuły

Andrzej Klasik, Florian Kuźnik
PDF
5-19
Agnieszka Lorek
PDF
21-37
Sylwia Słupik
PDF
39-52
Dorota Rynio
PDF
53-66
Andrzej Sztando
PDF
67-84
Michał Sosnowski
PDF
85-101
Danuta Kabat-Rudnicka
PDF
103-116
Danuta Golik, Dariusz Żmija
PDF
117-129