Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 8(956) (2016)

Spis treści

Artykuły

Tomasz Jedynak
5-22
Michał Kasolik
23-34
Iwona Kik, Bartłomiej Marona, Adam Nalepka
35-49
Piotr Sołtyk
51-69
Michał Halagarda, Grzegorz Suwała
71-86
Bartłomiej Kabaja
87-105
Maciej Sarnek, Przemysław Szopa, Jacek Czerniak, Andrzej Gajewski
107-115