O czasopiśmie

„Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Krakow Review of Economics and Management jest czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni. Od 2021 r. czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.
W czasopiśmie są publikowane artykuły w języku angielskim. Od 1 czerwca 2023 r. czasopismo przyjmuje wyłącznie teksty w języku angielskim. Teksty w języku polskim złożone przed tym terminem będą przetwarzane na dotychczasowych zasadach.

Publikacja artykułów jest bezpłatna. Artykuły wydawane są na zasadzie otwartego dostępu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0).

 

 

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja online

ISSN: 1898-6447
e-ISSN: 2545-3238

Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW z dnia 5 stycznia 2024 r. - 70 punktów
Przypisane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości
Identyfikator czasopisma: 496831

 

Aktualny numer

Nr 1(1003) (2024)
					Pokaż Nr 1(1003) (2024)


W latach 2022–2024 czasopismo otrzymało finansowe wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” (RCN) na podstawie umowy nr RCN/SP/0392/2021/1 zawartej 15 grudnia 2022 r.

 

Opublikowane: 2024-04-30

Pełny numer

Wyświetl wszystkie wydania