Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 2(962) (2017)

Spis treści

Artykuły

Jan Borowiec
PDF
5-19
Ewa Szymanik
PDF
21-41
Elżbieta Pohulak-Żołędowska
PDF
43-54
Jakub Bartak, Łukasz Jabłoński
PDF
55-70
Magdalena Rękas
PDF
71-87
Danuta Kabat-Rudnicka
PDF
89-105
Witold Szumowski
PDF
107-120
Piotr Kukuryk
PDF
121-139