Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni. Od 2018 r. "Zeszyty Naukowe" ukazują się jako dwumiesięcznik.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447
e-ISSN: 2545-3238


Nr 4(976) (2018)

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-6

Artykuły

Bartosz Szczechowicz
PDF
7-21
Piotr Gryszel
PDF
23-38
Renata Seweryn, Agata Niemczyk
PDF
39-58
Katarzyna Czernek-Marszałek
PDF
59-72
Izabela Michalska-Dudek
PDF
73-83
Piotr Zawadzki
PDF
85-101
Krzysztof Lipecki, Paweł Kukla
PDF
103-121
Józef Pociecha
PDF
123-143
Marcin Salamaga
PDF
145-159
Jan Tatar, Katarzyna Budny
PDF
161-182
Aleksander R. Mercik
PDF
183-200
Piotr Horosz
PDF
201-217
Mariusz Grabowski, Jan Madej, Jan Trąbka
PDF
219-235