Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 10(958) (2016)

Spis treści

Artykuły

Kinga Bauer
5-20
Marcin Czupryna, Paweł Oleksy
PDF
21-32
Tomasz Jedynak
PDF
33-49
Michał Kasolik
PDF
51-64
Anna Staszel
PDF
65-80
Grzegorz Strupczewski
PDF
81-99