Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 2(950) (2016)

Spis treści

Artykuły

Jagoda Szmal-Kaptur
PDF
5-21
Tomasz Jedynak
PDF
23-40
Marcin Salamaga
PDF
41-55
Agnieszka Joanna Legutko
PDF
57-73
Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga
PDF
75-92
Aleksander Surdej
PDF
93-107