Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 5(953) (2016)

Spis treści

Artykuły

Adrian Solek
PDF
5-20
Tomasz Tylec
PDF
21-32
Grzegorz Wałęga
PDF
33-50
Paweł Drobny
PDF
51-69
Ryszard Kowalski
PDF
71-88
Sylwia Guzdek
PDF
89-106
Ewa Szymanik
PDF
107-124

Recenzje i omówienia

Piotr Rubaj
PDF
125-129