Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni. Od 2018 r. czasopismo ukazuje się jako dwumiesięcznik.
W „Zeszytach Naukowych” są publikowane artykuły zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ze względu na korzyści wiążące się z większą rozpoznawalnością i cytowalnością publikowanych prac preferowane są artykuły w języku angielskim.

Publikacja artykułów jest bezpłatna. Artykuły wydawane są na zasadzie otwartego dostępu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
(CC BY-NC-ND 4.0).

 

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447
e-ISSN: 2545-3238

Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. 20 punktów
Przypisane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości
Identyfikator czasopisma: 496831

 

Zapraszamy do składania artykułów na temat zmian i wyzwań związanych z pandemią  –  zobacz więcej.


Nr 3(987) (2020)

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-6

Artykuły

Eugeniusz Kwiatkowski, Emilia Kwiatkowska
PDF
7-29
Katarzyna Mierzejewska, Michał Chomicki
PDF
31-44
Angelika Czajkowska
PDF
45-62
Wioletta Baran, Monika Raulinajtys-Grzybek, Mariusz Karwowski
PDF
63-85
Joanna Błażyńska
PDF
87-105
Krzysztof Mataczyna, Joanna Wielgórska-Leszczyńska
PDF
107-125