Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni. Od 2018 r. "Zeszyty Naukowe" ukazują się jako dwumiesięcznik.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447
e-ISSN: 2545-3238


Nr 5(977) (2018)


Redakcja językowa artykułów w języku angielskim – zadanie finansowane w ramach umowy 845/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-7

Artykuły

Jarosław Plichta
9-24
Beata Barczak
PDF
25-42
Krystyna Przybylska
PDF
43-61
Jolanta Walas-Trębacz
PDF
63-78
Mateusz Kowalski, Renata Salerno-Kochan
PDF
79-95
Janina Filek
PDF
97-113
Alicja Szczygieł
PDF
115-128
Anna Dolot
PDF
129-142
Marcin Kawalec
PDF
143-157
Zoran Kalinić, Vladimir Ranković, Ljubina Kalinić
159-170
Elena Rogova, Alina Blinova
171-185
Elena V. Sibirskaya, Katerina A. Shestaeva, Pavel A. Smelov, Lyudmila V. Oveshnikova
187-194
Romana Gunkevych
195-210
Maria Kosek-Wojnar, Katarzyna Maj-Waśniowska
PDF
211-226
Inga Mizdrak
227-240