Nr 1(999) (2023)

					Pokaż  Nr 1(999) (2023)

W latach 2022–2024 czasopismo otrzymało finansowe wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków
w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” (RCN) na podstawie umowy nr RCN/SP/0392/2021/1
zawartej 15 grudnia 2022 r. 

 Opublikowane: 2023-06-23

Pełny numer