Nr 4(1002) (2023)

					Pokaż  Nr 4(1002) (2023)W latach 2022–2024 czasopismo otrzymało finansowe wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” (RCN) na podstawie umowy nr RCN/SP/0392/2021/1 zawartej 15 grudnia 2022 r.

 

 

Opublikowane: 2024-03-04

Pełny numer